ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Telefonul consumatorilor
0219551

Autorizarea activitatii cu metale pretioase

06-04-2015

   Acte necesare pentru autorizarea activității cu metale prețioase

   Cerere de autorizare pentru persoane juridice

   Cerere de autorizare pentru persoane fizice

   Documente necesare vizării anuale a autorizațiilor

Legislatie specifica

Ordin 98/2015

Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate


Ordin 99/2015

Ordin privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor


HG 1856/2006

HG 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute


Ordin 101/2004

Ordin 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie


Ordin 102/2004

Ordin 102/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora


Ordin 214/2011

Ordin 214/2011 privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor


Ordin 313/2006

Ordin 313/2006 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea conditiilor in vederea autorizarii operatiunii de marcare cu marca de garantie proprie


OUG 190/2000

OUG 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania


HG 1344/2003

Norma metodologica pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare