GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Soluționarea Amiabilă

La inregistrarea unei reclamaţii se verifică dacă petentul s-a prezentat, în prealabil, la vanzator, respectiv dacă acesta a întârziat sau a refuzat soluţionarea reclamaţiei, în condiţiile legii.

– Totodată, se analizează informaţiile cu privire la natura produselor / serviciilor, a neconformităţilor reclamate/sesizate, precum şi pretenţiile formulate de petent.

– Avand la baza informaţiile menţionate anterior, comisarii pot folosi una dintre următoarele modalităţi de soluţionare operativă a petiţiilor, modalităţi care nu implică prezenţa acestora in teren, cu respectarea confidenţialităţii coordonatelor de identificare ale petentului (adresă, nr.telefon, CNP, etc.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: apelarea telefonică a entităţii reclamate şi consilierea acesteia, astfel încât să accepte soluţionarea reclamaţiei pe cale amiabilă , in condiţi legale; notificarea entităţii reclamate, prin care se solicită soluţionarea pe cale amiabilă a petiţiei şi punerea în drepturi a consumatorului, în condiţiile legii.

– Cu acordul scris al petentului, Notificarea împreună cu o copie a Fişei de reclamaţie, Anexa nr. 3, cap. B (completată şi înregistrată de petent la structurile teritoriale) se vor transmite entităţii prin poştă/fax sau, după caz, vor fi transmise direct prin intermediul petiţionarului care a depus reclamaţia.

– In toate cazurile, notificarea, inclusiv poziţia operatorului economic (cap. C – Anexa nr. 3), respectiv poziţia consumatorului (cap. D – Anexa nr. 3), va fi solicitată operatorului economic pentru returnare (prin fax/poştă).

– In situaţia în care reclamaţia nu se soluţionează pe cale amiabilă, structura teritorială va declanşa acţiunea de control pentru cercetarea şi concluzionarea reclamaţiei.

– Apelarea la una din cele două modalităţi de rezolvare pe cale amiabilă a petiţiilor se va face numai în situaţiile în care consumatorul nu s-a prezentat, în prealabil, la operatorul economic şi numai în cazurile în care neconformităţile produselor sau serviciilor reclamate/sesizate afectează individual consumatorul, respectiv natura neconformităţilor nu impune desfăşurarea unor acţiuni de control din partea Comisariatului pentru prevenirea sau limitarea prejudicierii altor consumatori.