Guvernul României

 
Hotărâre nr. 712/2008

din 02/07/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 10/07/2008

pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi al art. 67 şi 68 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Centrele de consultanţă şi informare a consumatorilor, prin activităţile specifice pe care le dezvoltă, contribuie la ridicarea nivelului de informare şi educare a consumatorului, astfel încât acesta să poată fi capabil să ia o decizie în deplină cunoştinţă de cauză.
   Art. 3. - Finanţarea cheltuielilor privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.
   Art. 4. - (1) În anul 2008 se aprobă finanţarea unui singur centru de consultanţă şi informare a consumatorilor din sumele aprobate cu această destinaţie.
   (2) Criteriile de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor care primesc sume de la bugetul de stat se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                    Contrasemnează:
───────────────
Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
comerţ, turism şi profesii liberale,
Ovidiu Ioan Silaghi
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Dan Vlaicu
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
    Bucureşti, 2 iulie 2008.
    Nr. 712.

   ANEXĂ
 
    REGULAMENT
privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi
informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire
a surselor de finanţare a acestora