Parlamentul României

 
Lege nr. 305/2008

din 15/12/2008
Versiune actualizata la data de 09/03/2009

pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii@


 

    ___________
    @Text actualizat la data de 09.03.2009. Actul include modificările din următoarele acte:
   - O.U.G. nr. 16/2009 publicată în MOF nr. 143 din 09/03/2009.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Este interzisă utilizarea în denumirea asociaţiei a unor sintagme sau cuvinte susceptibile să creeze confuzie cu denumirea unor autorităţi sau instituţii publice de interes naţional ori local."
   2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularităţile constatate."
   3. La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (3) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător."
   Art. II. - Abrogat.@
    ___________
    @Articolul a fost abrogat prin art. unic din O.U.G. nr. 16/2009.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,           PREŞEDINTELE SENATULUI
EUGEN NICOLICEA NICOLAE VĂCĂROIU
    Bucureşti, 15 decembrie 2008.
    Nr. 305.