Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 
Ordin nr. 306/2008

din 30/09/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 22/10/2008

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat


 

    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare ale acestora,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Procedura privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Dan Vlaicu

    Bucureşti, 30 septembrie 2008.
    Nr. 306.

   ANEXĂ
 
    PROCEDURĂ
privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de
consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de
consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat