Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 
Ordin nr. 353/2008

din 04/11/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 13/11/2008

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat


 

    Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare al acestora, ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 306/2008 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Gheorghe Ciubotaru

    Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
    Nr. 353.

   ANEXĂ
 
    REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selectare a
centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul
asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat