ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Actiunea de supraveghere a pietei pentru anvelope 2015 (MSTyr15)

03-09-2018
 
 • În decursul ultimelor 28 de luni, 15 autorități de supraveghere a pieței din UE (printre care si ANPC) și din Turcia au colaborat și au finalizat cu succes acțiunea de supraveghere a pieței pentru anvelope 2015 (MSTyr15), coordonată de PROSAFE. Scopul acestui proiect H2020 a fost de a spori funcționarea pieței unice europene prin asigurarea faptului că măsurile de reglementare a anvelopelor sunt puse în aplicare în mod eficient.
 
 • Proiectul MSTyr15 a fost finanțat de Uniunea Europeană și a funcționat din martie 2016 până la sfârșitul lunii iunie 2018. Proiectul a implicat următoarele țări: Belgia, Bulgaria, Croația, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Polonia, România , Spania, Suedia și Turcia.
 
 • Un număr total de 11.856 de etichete pentru anvelopele pentru autoturisme de tip C1 au fost verificate de autoritățile de supraveghere a pieței participante pentru a verifica dacă îndeplinesc standardele CE de reglementare. Pe baza unei analize a pieței din UE, au fost efectuate inspecții de etichetare privind anvelopele, atât pentru condițiile meteorologice normale, cât și pentru cele extreme. ANPC, a efectuat inspectii la 700 de anvelope (250 online si 450 in magazine).
 
 • Inspecțiile etichetelor efectuate în magazine au arătat că 565 (6,3%) au fost neconforme din cele 8 977 de verificări, în timp ce inspecțiile privind informațiile de pe site-urile furnizorilor au arătat că 627 (21,8%) anvelope din 2879 au fost neconforme. Neconformitățile găsite au inclus lipsa etichetelor, etichete care afișează date incorecte sau omiterea acestora și lipsa de informații privind eticheta de pe factură.
 • În ansamblu, rezultatele sunt în general pozitive, adică în majoritatea cazurilor anvelopele testate s-au dovedit a fi conforme cu legislaţia, dar s-au constatat unele discrepanțe semnificative privind corectitudinea și caracterul complet al etichetării și al documentației tehnice.
 • Principalele probleme întâmpinate au fost obținerea informațiilor corecte în magazine și pe web, disponibilitatea, adecvarea și caracterul complet al documentației tehnice.
 • Pe de altă parte, clasele etichetate pentru majoritatea modelelor de anvelope testate sunt în concordanță cu clasele declarate, atât pentru Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG) cât și la Rezistență la rulare (RR). Doar 16 (12%) anvelope din numărul total testat de 131 nu au îndeplinit cerințele pentru WG, iar 19 (14,5%) nu îndeplineau cerințele pentru rezistența la rulare (RR). În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1222/2009, procedurile de testare au fost repetate pentru trei eșantioane suplimentare, pentru a confirma nerespectarea. Rezultatele preliminare indică faptul că doar 4 tipuri de anvelope nu sunt conforme cu Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG), iar 9 sunt neconforme cu rezistența la rulare (RR). Nicio anvelopa nu a prezentat lipsa de conformitate la ambele teste.
 
 • Un rezultat pozitiv îl reprezintă creșterea gradului de conștientizare al consumatorilor și al anumitor furnizori și distribuitori prin sprijinul oferit de Asociația Producătorilor Europeni pentru Anvelope și Cauciucuri (ETRMA) și Asociația producătorilor de anvelope importate (ITMA) pentru proiect și materialele de comunicare distribuite de autorităţile de supraveghere. Un alt rezultat pozitiv îl constituie competența dobândită a autorităţile de supraveghere participante, mulțumită instruirilor și a grupurilor de lucru naționale organizate în cadrul Acțiunilor comune.
 • De asemenea 747 de operatori economici (distribuitori, importatori, producători și reprezentanți) au fost rugați să furnizeze documentația tehnică în termen de două săptămâni, ceea ce s-a dovedit a fi dificil pentru ei. De exemplu, în mai mult de 40% din cazuri, timpul necesar pentru furnizarea documentelor relevante a fost între 40 și 60 de zile. În 10% din cazuri, nicio documentație nu a fost primită. În plus, conform informațiilor disponibile pe etichete, Aderenţa pe suprafaţă umedă (WG) a fost testată în conformitate cu Regulamentul CEE-ONU 117 în locul Regulamentului Comisiei Europene nr. 1222/2009. De asemenea, nu a fost clar din etichete dacă testele se referă la un anumit model sau la o serie, respectiv la ce serie.
 
 • Ca urmare a activității, nu au trebuit retrase anvelope de pe piață. Cu toate acestea, a fost adoptată o serie de acțiuni de punere în aplicare convenite de autoritatile statelor participante, inclusiv un total de 1.122 de scrisori trimise operatorilor economici prin care s-a solicitat să ia măsuri corective. Pentru alte 240 de cazuri, operatorii economici au luat măsuri voluntare pentru a corecta neconformitățile. Este important să se țină seama de faptul că, în multe cazuri, o scrisoare se referea la mai multe modele de anvelope. Ca exemplu, se poate menționa faptul că o autoritate a trimis 39 de scrisori referitoare la 236 anvelope.
 
 • Inovând din punct de vedere al colectării datelor de supraveghere a pieței, MSTyr15 a construit un software bazat pe baze de date. Baza de date a contribuit la armonizarea măsurilor de executare care trebuie luate de către statele membre și, în consecință, a creșterii încrederii pieței și a încrederii consumatorilor. Rezultatele sale vor fi împărtășite cu toate autoritatile de supraveghere a pietei din întreaga Europă pentru a permite acțiuni corective imediate, economisind astfel costuri semnificative de inspecție la nivel european. Baza de date, împreună cu orientările adoptate pentru cele mai bune practici, asigură o abordare eficientă și coerentă a schimbului de cunoștințe în timp real între autoritatile din Europa.
 
 • Mai mult, pentru a dezvolta abilități relevante pentru domeniul de aplicare al proiectului, MSTyr15 a creat videoclipuri de formare a inspectării etichetelor în 15 limbi și a organizat două (2) ateliere de formare pentru a pregăti participanții să utilizeze noul software de aplicații dezvoltat.
 • Prin acest proiect, MSTyr15 s-a asigurat că furnizorii de anvelope sunt bine informați cu privire la responsabilitățile lor privind vizibilitatea etichetei de anvelope. Se așteaptă ca publicarea rezultatelor proiectului să sporească gradul de conștientizare al consumatorilor în alegerea anvelopelor mai eficiente și mai sigure.
 
 • Pentru a comunica mai departe rezultatele, MSTyr15 a fost prezentat la două mari conferințe internaționale (WSED2018 și EUSEW18).
 
 • Dincolo de domeniul său de aplicare, trebuie remarcat faptul că MSTyr15 a stabilit relații valoroase cu alte autoritati de supraveghere a pietei neparticipante în Spațiul Economic European, în colaborare cu o serie de asociații europene, organizații ale consumatorilor și ONG-uri de mediu, pregatind astfel terenul pentru noi sinergii in viitor.