ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Intrebari si raspunsuri despre metale si pietre pretioase

30-09-2019

Care sunt metalele pretioase ?
În Romania sunt considerate metale prețioase, conform legii, aurul, argintul, platina și paladiul. 
Piaţa metalelor prețioase și a pietrelor prețioase este o piaţa deschisă, lipsită de bariere comerciale, de aceea informarea poartă un rol esenţial înainte de cumpărarea propriu-zisă. Fie că utilizaţi ca mijloc de informare materiale din reviste, reclame, internet sau sfaturile altora, cel mai important lucru care trebuie luat în considerare atunci când cumpăraţi acest tip de produse este încrederea pe care o ofera furnizorul de astfel de bunuri. De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie să ţineţi seama, referitor la încrederea conferita de furnizor este autorizaţia ANPC. 
Desfaşurarea de operaţiuni cu metale prețioase și pietre prețioase necesită, conform legii, o autorizare prealabilă, iar autorizaţia (sau o copie a sa) trebuie să fie afişată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului.
 
Ce simbolizează titlul metalului?
 Titlul metalului reprezinta proporţia de metal prețios fin conţinuta de un obiect, exprimată în miimi.
Titlurile legale în România, sunt următoarele: 
a) pentru aur: 333‰, 375‰; 500‰; 585‰; 750‰; 833‰; 900‰; 916‰, 986‰ și aur fin 999‰; 
b) pentru argint: 750‰; 800‰; 875‰; 916‰; 925‰ și argint fin 999‰; 
c) pentru platina: 950‰; 
d) pentru paladiu: 950‰.
O terminologie mai veche este uneori folosită pentru a simboliza titlul aurului. Aceasta terminologie folosește ca unitate de masura KARATUL (pronunțat karat, pl. karate) prescurtat Kt. sau K. 
Astfel aurul fin (999‰) mai este descris ca aur de 24 Kt. Acest lucru înseamna că din 24 de parti ale unui întreg toate 24 sunt aur fin. 
Pentru un obiect din aur de 14 Kt (585‰), de exemplu, numai 14 parţi sunt aur fin, restul de 10 parţi (pana la 24) fiind constituite din alte metale aliate. Pe același exemplu aurul de 9 Kt. reprezinta titlul de 375‰ ş.a.m.d. 
 
Ce este marca? 
Terminologic, marca reprezinta un semn convenţional care se aplică pe bijuterii și pe obiectele din metale prețioase.
Istoria modernă a marcării oficiale a metalelor prețioase în România începe la 1 aprilie 1906.  Legea nr. 578 pentru înfiinţarea controlului asupra obiectelor fabricate din metale prețioase promulgată de Regele Carol I în  13 februarie 1906, publicată în Monitorul Oficial  nr. 252 din 15 februarie 1906 şi Regulamentul nr. 369  pentru punerea în aplicare a legii „marcatului obiectelor fabricate din metale preţioase”, publicat în Monitorul Oficial  nr. 281 din 21 martie 1906, aliniau România acelor vremuri la practicile europene cele mai moderne ale controlului şi marcării metalelor preţioase. 
De la data intrării în vigoare a acestor acte normative, bijuteriile şi obiectele confecţionate din metale preţioase au fost în mod obligatoriu marcate cu marca statului, ce reprezenta diferite simboluri provenind din stema României, în funcţie de metalul preţios şi titlul acestuia.
 
Tipuri de mărci: 
Conform prevederilor legale în vigoare, pe teritoriul României pot fi puse pe piaţă doar obiectele din metale preţioase care au aplicate marca de titlu, marca de responsabilitate şi marca de stat.  
 
Marca de stat, este marca oficială, protejată prin lege, reprezentată de un simbol unic pentru tipul de metal preţios, alături de precizarea titlului redat în cifre arabe, care se aplică pe obiectele din metale preţioase exclusiv de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, ca autoritate competentă, înainte de punerea pe piaţa naţională a acestora.
În decursul istoriei, statul a folosit ca marci diferite simboluri specifice perioadelor istorice. Marcile vechi ale statului se regasesc pe o serie de obiecte și bijuterii vechi vandute în general prin magazinele de amanet sau de tip consignatie. 
Obiectele din metale preţioase care poartă deja o marcă aplicată de o autoritate publică română începând cu anul 1906 se consideră legal marcate şi pot fi comercializate.
Marca de responsabilitate, este marca stabilită şi înregistrată la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe obiectele din metale preţioase de către operatorii economici care pun pe piaţa naţională produsul respectiv şi prin care aceştia îşi asumă responsabilitatea în legătură cu eventualele vicii ascunse ale obiectului din metal preţios.
 
Marca de titlu, este semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică de către producător pe obiectele din metale preţioase, exprimat în cifre arabe.
REŢINEȚI! Pentru a întruni condiţiile legale la vanzare, toate bijuteriile si obiectele din metale prețioase trebuie să fie marcate cu: marca de titlu, marca de responsabilitate și marca de stat.

Exceptări de la marcare
Legislația în vigoare prevede exceptarea de la marcare pentru următoarele cazuri:
Sunt exceptate de la marcare: 
a) obiectele din argint în greutate de până la 2,00 grame; 
b) obiectele din paladiu în greutate de până la 2,00 grame; 
c) obiectele din aur în greutate de până la 1,00 gram; 
d) obiectele din platină în greutate de până la 1,00 gram; 
e) fragmentele de obiecte din metale preţioase;
f) monedele, medaliile şi plachetele din metale preţioase; 
g) lingourile din metale preţioase; 
h) metalele preţioase sub formă de materii prime; 
i) obiectele confecţionate din metale preţioase destinate exportului.
 
Pentru obiectele prevăzute la lit. a)-d) şi f)-g), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor eliberează certificate de testare sau rapoarte de încercare. 
 
Marca echivalentăeste marca oficială a altor state membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia aplicată obiectelor din metale preţioase, care au fost analizate de către o autoritate competentă, în conformitate cu cerinţele identice sau echivalente cu cele specificate în prevederile actelor normative naţionale în vigoare
Conform prevederilor legale în vigoare, pot fi comercializate pe teritoriul României, stat membru UE, și obiecte din metale preţioase care au aplicată de către o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia, o marcă echivalentă cu marca de stat, cu condiţia ca indicaţiile furnizate să conţină informaţii echivalente şi inteligibile pentru consumatorii din România. 
 
Statele Membre ale Uniunii Europene cu sistem de marcare oficială obligatorie a metalelor prețioase sunt:
  1. Republica Cehă          2. Ungaria              3. Polonia           4. Slovacia
  1. Bulgaria                      6.  Franța                7. Irlanda           8. Letonia
  1. Lituania                     10. Olanda               11. Portugalia    12. Spania
  1. Republica Cipru      14. Marea Britanie 15. Croația          16.Romania
 
REŢINEȚI!
Comerciantul este obligat să va informeze în legătură cu mărcile aplicate pe obiectele și bijuteriile pe care le comercializează!
 
Ce trebuie să știți despre prețul metalelor prețioase?
 Prețul metalelor prețioase practicat de operatorii economici nu reprezintă un preț impus ci mai degrabă un preț ce se autoreglează pe principii concurenţiale si în funcţie de cotaţia gramului de aur fin dată de BNR. 
În prețul unui obiect din metale prețioase nu este reflectat numai gramajul de aur fin conținut, prețul cuprinzând de asemenea şi o parte dată de manoperă, raritate, brand, etc. 
Datorită existenţei unei pieţe deschise a metalelor prețioase, prețurile pot fi diferite la operatori economici diferiţi. Pentru a lua o decizie avantajoasă în vederea cumpărării unui produs, este datoria consumatorului să se informeze cât mai bine asupra pieţei înainte de a achiziţiona produsul. 
Un alt lucru ce poate genera confuzii este culoarea aurului din bijuterii. Această culoare poate fi în majoritatea cazurilor, galben (aurie), roşcată, albă. 
Ce trebuie reţinut este că această culoare este dată de metalele de aliere si nu de un tip diferit de aur. 
Astfel: 
  • pentru aur galben aliajul folosit poate cuprinde Au, Ag, Zn, Cu 
  • pentru aur roşcat: Au, Cu 
  • pentru aur alb: Au, Ag, Zn, Ni sau Au, Ag, Pd 
Desigur se pot realiza astfel o multitudine de aliaje utilizand proportii diferite ale metalelor aliate. 
REŢINEȚI!
Pentru o bijuterie cu tilul 585‰ (14 Kt) cantitatea de aur este identică, chiar dacă bijuteria este din aur galben, alb sau roşu, celelate metale de aliere aflându-se în proporţii diferite, culoarea obiectului fiind conferită de aceste proporţii.
Privitor STRICT la prețul aurului acesta nu trebuie să difere doar pentru că aliajul are o culoare diferită, titlul aliajului fiind cel care dicteaza prețul în cea mai mare masura (neluând în considerare complexitatea obiectului, manopera sau alţi factori subiectivi), iar în cazurile prezentate acesta poate fi acelaşi pentru mai multe culori diferite de aur. 
 
Care sunt pietrele prețioase? 
Pietrele prețioase sunt diamantele, rubinele, safirele si smaraldele. De asemenea regimul pietrelor prețioase se extinde și perlelor naturale, perlelor de cultura si a celorlalte pietre scumpe. 
 
Ce trebuie să stiţi despre pietrele scumpe? 
Termenul vechi de pietre semiprețioase a fost înlocuit pentru a nu genera confuzii cu termenul de pietre scumpe. 
Termenul de piatra scumpa este cunoscut în literatura de specialitate drept gema, iar stiinţa care se ocupă cu studiul acestor pietre poartă numele de Gemologie. 
Aceste pietre sunt pietre naturale ale căror valoare este ridicata, fiind necesar să li se acorde o mare atenţie la achiziţionare. 
Exista trei categorii generale de pietre utilizate pentru bijuterii sau obiecte de podoaba.
1) PIETRELE NATURALE 
Pietrele naturale utilizate, sunt în general pietre cu calitaţi fizice sau optice deosebite. Aceste pietre pot avea o compoziţie diferită, de la o singur element chimic (exemplu diamantul este alcătuit din carbon pur) la o multitudine de elemente chimice (exemplu: turcoaza). 
2) PIETRELE SINTETICE
 Pietrele sintetice reprezinta reproduceri identice din punct de vedere chimic al pietrelor naturale, dar sunt pietre create de om în condiţii de laborator (exemplu: rubin sintetic, safir sintetic etc.)
 3) PIETRELE ARTIFICIALE 
Pietrele artificiale sunt pietre create de om în condiţii de laborator dar a căror compoziţie este diferită de orice alte pietre existente în natura (exemplu: cubic zirconia) 
REŢINEȚI!
 ï În categoria generală pietre scumpe (geme) sunt incluse si pietrele prețioase. 
  Ce trebuie să stiţi despre perle? 
Perlele sunt formaţiuni solide ce se formeaza în interiorul unor moluşte (scoici sau melci) marine sau de apa dulce printr-un proces biologic. Perlele sunt constituite din straturi suprapuse de sidef secretate de moluscă. 
Exista doua categorii generale de perle:
 1) PERLE NATURALE Perlele naturale se formează în urma unui proces de geneză ce are loc în mod natural în moluşte perlifere în urma lezării acestora de către particule fine dintr-o substanta solidă (ex: un fir de nisip). Perlele naturale pot fi perle marine (produse de scoici ce traiesc în apa sărată) si perle de apă dulce (produse de scoici ce trăiesc în apă dulce). Perlele naturale sunt «scoase la suprafaţa» de scufundatori specializaţi denumiţi generic pescuitori de perle. 
2) PERLE DE CULTURA Perlele de cultură se formează în mediu controlat (bazine special amenajate), de către scoici perlifere, în urma «însămânţării» manuale a acestora cu un nucleu dintr-o substanta solida (de regula tot o bucata de sidef cu dimensiuni variabile). În functie de tipul de scoică perlifera si acestea se pot deosebi în perle marine si de apa dulce. Perlele de cultura reprezinta cea mai mare clasă a perlelor existente pe piaţa mondiala, locurile unde scoicile sunt «crescute» purtând numele generic de crescătorii de perle.
 
Ce trebuie să stiţi despre calitatea pietrelor scumpe si a perlelor? 
Pietrele scumpe, la fel ca orice alt bun prezintă grade diferite de calitate, calitate conferită de mai multe proprietăţi ale acesteia, ce acţionează cumulativ. 
Aceste calitaţi, în funcţie de tipul de piatră pot fi: 
a. Greutatea 
Strict pentru pietrele prețioase si pentru o parte din restul pietrelor scumpe, greutatea este exprimată în unitatea de masură numită CARAT (pronunţat carat, pl. carate) prescurtat ct. 1 ct = 0,2 grame. Pentru restul de pietre scumpe, greutatea se exprimă convenţional în grame.
 b. Taietura 
Taietura pietrelor scumpe este evaluata prin prisma celor doua caracteristici ale acesteia, tipul de taietură si gradul de realizare al acesteia. 
c. Puritatea 
Puritatea este o caracteristică importantă pentru majoritatea pietrelor scumpe. Pentru o parte dintre acestea, o puritate cât mai mare (pană la absenţa incluziunilor) dau o valoare uneori disproporţionat mai mare (exemplu: diamantele), în vreme ce pentru altele, prezenţa incluziunilor cât mai variate este un factor care duce la creşterea prețului (exemplu: chihlimbarul). 
d. Culoarea 
Culoarea de asemenea, este apreciată diferit în funcţie de natura pietrelor respective. Astfel, în vreme ce pentru unele pietre este ideal o absenţa a culorii (exemplu: diamantele incolore), pentru altele (exemplu: rubinele sau safirele) sunt apreciate si prețuite culorile cât mai intense şi mai uniform distribuite. 
e. Originea 
Şi  locul de origine (provenienţa) unor pietre poate influenţa calitatea, implicit prețul acestora. Ca exemplu, există pietre ale căror exploatare a încetat în anumite locaţii, prin epuizarea minelor. Aceste pietre, existând deja un număr limitat, tind să fie mai prețuite în timp (exemplu: granatele demantoid din Rusia).
 f. Raritatea 
Raritatea este principala caracteristică a pietrelor scumpe capabilă să justifice prețul ridicat al acestora. Raritatea unor pietre se poate estima privitor strict asupra compozitiei chimice rare dar si sub prisma deficienţei pe piaţa la un moment dat. 
g. Fenomenele optice 
Multe pietre scumpe prezinta fenomene optice caracteristice, lucru ce conferă o calitate ridicată a acestora cu atat mai mult cu cât efectul optic este mai evident si mai deosebit (exemplu: fenomenul de „joc de culoare” în opal). 
 
Ce trebuie să stiţi despre prețul pietrelor prețioase? 
La fel ca si pentru metalele prețioase, prețul pietrelor prețioase nu este un preț impus ci este un preț ce se autoregleaza pe piaţa, prin concurenţa liberă între operatori. În cazul diamantelor, fluctuaţiile de preț sunt mult mai vizibile si direct raportate cu evenimentele din cadrul burselor de diamante din lume. Ca referinţă internaţional acceptată este Bursa de Diamante din New -York. 
Ce urmariţi la achiziţionare? 
La achiziţionarea bunului trebuie să aveţi în vedere urmatoarele considerente: 
a. Cereţi informaţii complete despre produs, preț, condiţii de cumpărare (dacă acestea există). 
b. Feriţi-vă de oferte de vanzări nesolicitate. 
c. Asiguraţi-vă că veţi primi un Certificat de calitate în original: Certificatul de calitate trebuie să conţină obligatoriu: - detalii corecte, precise si complete referitoare la produsul cumpărat (tilul metalului, natura pietrelor, etc) - datele de identificare ale operatorului economic de unde achizitionaţi produsul. 
d. Asiguraţi-vă că primiţi factura fiscală sau bonul fiscal care să justifice cumpărarea produsului de la operatorul economic în cauză.
e. Cereţi informaţii suplimentare despre garanţia oferită produsului şi eventualele probleme de service ce pot să apărea. 
f. Verificaţi politica respectivei companii de returnare a bunurilor, în cazul apariţiei unor defecte ulterioare, de exemplu. 
Cum puteţi evita achiziţionarea de produse contrafăcute? 
Feriţi-vă de a deveni victime ale trucurilor practicate de unii comercianţi. Nu cumparaţi bijuterii de la comercianţi ambulanţi. 
 
REŢINEȚI! 
Asiguraţi-vă că locul de unde cumparaţi beneficiază de o autorizaţie pentru vânzarea de obiecte din metale prețioase si pietre prețioase. Marcarea cu marca statului se realizeaza NUMAI de către ANPC. Prețurile de vânzare a metalelor prețioase și a pietrelor prețioase nu sunt impuse de nici o instituţie de stat. Evitaţi chilipirurile. Evitaţi să cumpăraţi bijuterii de la persoane care „vă acosteaza” pe stradă sub diverse pretexte. Cereţi Certificat de Calitate pentru produsul achiziţionat. Puteţi cere suplimentar un Buletin de Expertizare al obiectului, realizat de specialiştii Direcţiei Metale Prețioase și Pietre Prețioase din cadrul ANPC. 
Nu cumparaţi obiecte din metale prețioase cu greutate suspectă!
 Contrafacerile 
1. PENTRU METALELE PREȚIOASE 
Contrafacerile în domeniul metalelor prețioase sunt multe și pot imbrăca diferite forme precum:
 Imitațiile 
Exista mai multe metale și aliaje ce pot semăna vizual cu metalele prețioase. Atunci când sunt realizate bijuterii sau alte obiecte din aceste metale, ele pot induce în eroare și un ochi experimentat, dacă nu se realizează o analiză chimică. 
Umpluturile
 Uneori datorită construcţiei sau modelului, bijuteriile prezintă cavităţi goale ce pot fi umplute cu metal comun sau cu metal prețios cu titlu inferior sau chiar cu alt metal prețios decât cel de la suprafaţă. Aceste cavităţi sunt închise cu abilitate, umplutura devenind practic „invizibilă” ochiului neavizat. Dacă un obiect din metal prețios, are și elemente din metal comun sau oţel, datorate design-ului, orice producător serios, specifică pe aceste părţi cuvântul „METAL” sau „STEEL”.
Acoperirile 
Exista obiecte din metal comun acoperite cu un strat subtire de metal prețios. Aceste obiecte nu pot fi depistate decât după o analiză a obiectului de către specialişti. 
 
2. PENTRU PIETRELE PREȚIOASE
 La fel că și în cazul metalelor prețioase, exista o serie de contrafaceri întâlnite în domeniul pietrelor prețioase. 
Pietrele de imitație 
Există foarte multe pietre de imitație pentru pietrele scumpe. Îmbrăcând forme chimice diverse, de la banale sticle și materiale reproduse sintetic, toate aceste imitații sunt periculoase întrucât sunt aproape imposibil de depistat fără o analiza riguroasă de laborator. 
În sens larg, absolut orice piatră care nu este ce susţine descrierea sa, reprezintă o imitație. Se pot întalni astfel imitatii de pietre scumpe realizate cu ajutorul altor pietre scumpe. 
Dubletele și tripletele 
Acest tip de imitaţii constă în realizarea de „pietre compuse”, unde alături de o piatră naturală, sunt lipite alte pietre de imitație sau pietre naturale cu o valoare mai scăzută. Lipirea celor două sau trei părți se realizează fix, linia de lipire devenind invizibilă pentru ochiul liber. 
Imitaţii produse prin tratamente
Unele pietre naturale pot fi supuse anumitor tratamente (chimice sau fizice) ce modifică aspectul lor (culoare, lustru, transparență, etc.), acestea devenind pietre de imitație. 
 
Unde poţi verifica produsul cumpărat? 
Direcţia Metale prețioase și Pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul ANPC, dispune de laboratoare de analiză și personal autorizat să realizeze verificări și expertizări ale obiectelor din metale prețioase și pietre prețioase. Direcţia realizează operațiuni cu publicul prin ghișee în 20 reședinte de județ și în Mun. București. Programul de lucru cu publicul este afișat în fiecare locație din țară.