ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Concurs functii contractuale – 01.11.2019 Perioada inscriere – 08.10.2019 – 21.10.2019. Loc desfasurare concurs si inscriere candidati - sediul ANPC, B-dul Aviatorilor, nr. 72, sector 1, Bucuresti

07-10-2019
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 01.11.2019, ora 10.00 (proba scrisă), iar data susținerii probei practice (după caz) și a interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă și respectiv proba practică pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: