ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 11.11.2019

16-10-2019
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 11.11.2019, ora 10.00 (proba scrisă), iar interviul se va susține la o dată care va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
 
Director gr II - 1 post -  Direcția de Insolvență a Persoanelor Fizice – A.N.P.C.
 
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele: