ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Procedura de audienţă

23-01-2013

PROCEDURA
privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea activităţii de audientă


Procedura stabileşte modul de operare pentru desfăşurarea activităţii de audienţă privind întrevederea acordată unui solicitant de către Preşedintele Autorităţii sau de către Vicepreşedintele desemnat de către acesta.

1. Persoanele pot solicita audienţă, în nume propriu, la Preşedintele Autorităţii numai în situaţiile în care acestea sunt nemulţumite de soluţiile propuse de către conducatorii structurilor teritoriale ale Autorităţii.

2. Persoanele care solicită audienţa trebuie să completeze o fişă de audienţă (anexa) sau să comunice telefonic datele pentru completarea acesteia.

3. Solicitanţilor li se va comunica telefonic sau în scris numărul de ordine, data şi ora audienţei.

4. După completarea fişelor de audientă, în baza acestora, persoana responsabilă cu organizarea audienţelor, va solicita, în scris, un punct de vedere din partea şefilor de direcţii/servicii/compartimente, după caz, cu privire la aspectele menţionate de către solicitant.

5. În cazuri deosebite, audienţele pot fi acordate şi de alte persoane de specialitate, persoane împuternicite de preşedintele/vicepreşedintele autorităţii, în funcţie de problemele care fac obiectul audienţei.

6. Persoanele care solicită audienţa pentru soluţionarea de probleme care nu sunt de competenţa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nu vor fi înscrise pe lista de audienţe, ci vor fi consiliate şi direcţionaţe către instituţiile sau autorităţile competente  pentru rezolvarea problemei. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienţei acordate de preşedintele ANPC nu mai pot beneficia de încă o audienţă având acelaşi obiect.

7. Persoanele care solicită audienţa pentru soluţionarea de probleme care fac obiectul proceselor care se află pe rolul instanţelor judecătoreşti sau asupra cărora instanţa s-a pronunţat nu au dreptul de a solicita înscrierea în audienţă.  

8. Audienţele au loc în fiecare zi de marţi, între orele 9,00-10,00, în limita a 3 persoane, iar înscrierea la audienţă se poate face în perioda luni-joi între orele 9.00 şi 17.00  la nr. de telefon 021.307.67.61, la sediul instituţiei, în scris, prin adresă transmisă prin postă sau prin e-mail la adresa cabinet@anpc.ro

Anexa:  model fişă de audienţă