ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Proiect european pentru clasificare si raportarea reclamatiilor

23-01-2013

     Comisia Europeană a lansat în 7 iulie un proiect pentru o metodă de clasificare şi raportare a reclamaţiilor consumatorilor la nivel UE, invitând cetăţenii UE să transmită observaţii privind propunerea.

    Proiectul prezentat de către Comisie cuprinde o modalitate standardizată de înregistrare a unei reclamaţii, folosind un cadru comun de criterii pentru clasificarea cazurilor.

    Criteriile includ, de exemplu, metoda de vânzare (e.g. prin magazin sau online), tipul de întreprindere (e.g. un supermarket sau o staţie de benzină) şi categoria de produs (e.g. produse electronice sau asigurări de viaţă). Cadrul este destinat a fi folosit de către părţi terţe care înregistrează reclamaţii, e.g. autorităţi naţionale pentru consumatori, organizaţii ale consumatorilor, ombudsmen, comitete pentru reclamaţii sau organisme de reglementare. Organizaţiile pot alege să folosească sistemul de clasificare şi să transmită Comisiei datele de care dispun pe bază de voluntariat. Comisia va publica apoi datele prin intermediul tabloului de bord al pieţelor de consum.

   Autorităţile naţionale şi organismele de reglementare ar trebui să fie capabile să răspundă mai rapid la noile tendinţe, datorită unei imagini mai complete a propriilor pieţe şi unei comparaţii mai uşor de realizat cu alte ţări.

   Comisia invită publicul să transmită observaţii pe seama propunerii până la 5 octombrie 2009. După analiza observaţiilor, Comisia va recomanda o metodologie finală. Textul complet al comunicării, documentul de lucru al serviciilor Comisiei cu proiectul de metodologie şi chestionarul online:

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints_en.htm