ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Studii ale Comisiei Europene pe piaţa internă

23-01-2013

Studii ale Comisiei Europene pe piaţa internă
 

Comisia Europeană monitorizează pieţele de consum ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru a identifica domeniile care nu oferă rezultatele economice şi sociale aşteptate de consumatori, pentru a analiza progresele înregistrate în ceea ce priveşte integrarea pieţei interne şi pentru a defini mediile de consum naţionale.
Anual, Comisia publică “Scoreboard - tabloul de bord al pieţelor de consum”, un studiu complex care vine în completarea exerciţiului general de monitorizare, şi care are ca scop furnizarea de informaţii suplimentare cu privire la aspecte ale domeniilor de piaţă care nu funcţionează în mod eficient, din perspectiva consumatorilor.  

Scoreboard ediţia a IV-a – octombrie 2010

În data de 22 octombrie 2010, a fost publicată a IV-a ediţie a Scoreboard, care relevă rezultatele unui sondaj prin care au fost evaluate experienţa de cumpărare şi opiniile consumatorilor referitor la 50 de domenii de piaţă, reprezentând produse şi servicii care însumează 60% din bugetul unei familii.
Sondajul s-a realizat în 28 de ţări (statele membre ale UE şi Norvegia) şi au fost interogaţi respondenţi “cu experienţă de consum", anume, persoane care au achiziţionat sau care au plătit un produs sau un serviciu cel puţin o dată într-o perioadă de la 1 la 2 ani.

Rezultatele Scoreboard IV:

 • Comparabilitatea ofertelor

Pieţele în care consumatorii consideră că este cel mai dificil să compare ofertele sunt: domeniul bancar, telecomunicaţii, utilităţi (apă, gaz şi electricitate), servicii imobiliare şi servicii juridice (inclusiv servicii de contabilitate şi de notariat); cărţile, revistele şi ziarele au gradul cel mai mare de comparabilitate.

 • Încrederea consumatorilor

Domeniile în care se poate remarca, în mod deosebit, o neîncredere a consumatorilor, sunt: investiţii - pensii - titluri de valoare, autovehicule second-hand şi servicii imobiliare.

 • Reclamaţii

Pieţele pe care consumatorii au întâmpinat cele mai multe probleme sunt: acces la internet, căi ferate, servicii imobiliare şi de investiţii, pensii şi titluri de valoare; cel mai mare număr de reclamaţii se înregistrează pentru telefonie mobilă, acces la internet, autoturisme noi şi conturi bancare curente.

 • Măsura în care bunurile se ridică la aşteptările consumatorilor

În general, 57% dintre consumatorii europeni consideră că produsele şi serviciile de pe piaţă se ridică la nivelul aşteptat. Nivelul cel mai ridicat de nemulţumire există faţă de investiţii - pensii -  titluri de valoare, servicii imobiliare şi transport feroviar; bunurile şi serviciile culturale furnizează cea mai mare satisfacţie a consumatorilor din UE.

 • Transferabilitate

Schimbarea furnizorului este percepută ca fiind cel mai dificil de realizat în alimentarea cu energie electrică, pe piaţa de investiţii, la aprovizionarea cu gaz şi în cazul împrumuturilor bancare.

 • Diferenţa de preţ

Există diferenţe majore între preţurile practicate în diferite state membre. Diferenţele dintre preţurile pentru servicii sunt, în general, mult mai mari decât la cele pentru bunuri; cele mai mari diferenţe între preţuri sunt la conturile bancare curente şi la serviciile de acces la internet.

ÎN ROMÂNIA

 • În România, băuturile alcoolice, băuturile non-alcoolice şi cazarea au obţinut un rezultat mai slab comparativ cu media altor state; la fel s-au situat şi transportul feroviar, serviciile de mutare şi depozitare, carnea, alte produse alimentare, restaurantele şi barurile, medicamentele fără prescripţie medicală, combustibilul, asigurările  auto şi piaţa de pâine - cereale – orez;
 • Furnizarea de servicii de internet, produsele IT&C, telefonia mobilă şi telefonia fixă au obţinut un scor mai bun decât decât cel mediu înregistrat la nivelul UE; în acelaşi registru s-au clasat şi produsele şi serviciile de întreţinere a locuinţelor, furnizarea de energie electrică şi gaz, jocurile de noroc, maşinile noi, asigurările de locuinţe, serviciile poştale şi serviciile aeriene.

CONCLUZII:

 • Pieţele care au înregistrat, în mod constant, rezultate cele mai slabe, sunt:
 • dintre servicii: investiţiile - pensiile - titlurile de valoare, serviciile imobiliare şi furnizarea de servicii de internet;
 • dintre produse: autovehiculele second-hand, îmbrăcămintea - încălţămintea, şi carnea.
 • Cele mai apreciate bunuri sunt: cărţile - revistele - ziarele şi serviciile culturale şi de divertisment.
 • Companiile aeriene ocupă, din perspectiva consumatorilor, un loc în jumătatea superioară a clasamentului, mai sus decât toate celelalte servicii de transport.

Istoric

Iniţiativa de a analiza modul în care funcţionează piaţa, pentru consumatori, a rezultat din reexaminarea pieţei unice, care a concluzionat că este necesară reconectarea cu cetăţenii europeni şi elaborarea unor politici care să ţină seama mai bine de preocupările cetăţenilor, care să fie fondate într-o mai mare măsură pe probe şi să fie motivate de o mai bună înţelegere a impactului real pe care îl au asupra consumatorilor.
În acest sens, a fost creat “Scoreboard - tabloul de bord al pieţelor de consum”, o publicaţie anuală a Comisiei, care cuprinde analize detaliate ale pieţelor de consum, efectuate pe baza unor studii de piaţă, Eurobarometre, raportări ale autorităţilor publice din statele membre şi date furnizate de Eurostat. În funcţie de rezultatele obţinute, unele domenii neperformante sunt selectate pentru a fi reanalizate în amănunţime, de aici decurgând o serie de noi studii, aprofundate.

Structura şi indicatorii cheie ai Scoreboard

Pe lângă monitorizarea diferitelor pieţe de consum, tabloul de bord evaluează integrarea pieţei de consum comunitare şi compară mediile de consum la nivel naţional. Anumiţi indicatori, precum mecanismele de recurs şi sistemele de aplicare a legislaţiei, transparenţa informaţiilor sau obstacolele în calea comerţului transfrontalier, sunt relevanţi la nivel orizontal şi nu sectorial. Tabloul de bord reflectă acest mozaic complex, analizând piaţa unică în trei dimensiuni:

 • Prima dimensiune se referă la performanţele generale ale pieţelor de consum în toate domeniile economiei. Pe lângă determinarea sectoarelor problematice în vederea unei analize ulterioare, această dimensiune contribuie la compararea performanţelor pe teritoriul UE.
 • A doua dimensiune este reprezentată de gradul de integrare a pieţei interne a comerţului cu amănuntul, ţinând cont de obiectivul strategic al politicii de protecţie a consumatorilor, de a creşte, până în 2013, încrederea consumatorilor şi a comercianţilor, în efectuarea tranzacţiilor transfrontaliere, la un nivel similar cu cel din cazul efectuării achiziţiilor în propria ţară.
 • A treia dimensiune se referă la mediul de consum din cele 27 de pieţe naţionale în materie de aplicare a legislaţiei, a informării, a educaţiei şi a căilor de recurs. Aceşti indicatori permit compararea sistemelor şi instituţiilor statelor membre în domeniul politicii de protecţie a consumatorilor.

Ediţii precedente ale Scoreboard:

- Prima ediţie, ianuarie 2008
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/sec_2008_87_en.pdf
- Ediţia a II-a, ianuarie 2009
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/2nd_edition_scoreboard_en.pdf
- Ediţia a III-a, martie 2010
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/3rd_edition_scoreboard_en.pdf

Concluziile ediţiei Scoreboard din 2008 au determinat efectuarea de studii aprofundate în domeniul comerţului electronic şi al serviciilor financiare, iar ca urmare a Scoreboard-ului din 2009, a fost realizat un studiu privind piaţa electricităţii.
Aceste studii pot fi consultate pe pagina Comisiei Europene:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

Pentru mai multe informaţii privind “Scoreboard - tabloul de bord al pieţelor de consum”, şi alte informaţii privind studiile desfăşurate de Comisia Europeană, vă rugăm să accesaţi pagina de Internet:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
 

NOTĂ: În cazul în care desfăşuraţi o activitate de cercetare în domeniul economiei comportamentale şi aveţi disponibilitatea de a împărtăşi din experienţa dumneavoastră şi rezultatele studierii acestui domeniu, sau ale oricărei alte ramuri relevante pentru domeniul protecţiei consumatorilor, ne puteţi scrie pe adresa de e-mail cabinet@anpc.ro