ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Granturi

03-02-2015

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a fost publicata cererea de propuneri pentru urmatorul grant: Sprijin pentru activitati de crestere a gradului de constientizare cu privire la valoarea proprietatii intelectuale si prejudiciile cauzate de contrafacere si piraterie.

Aceasta poate fi consultata la urmatoarea adresa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.013.01.0003.01.RON