ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Legislatie ONG

12-03-2013

1. Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;

2. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 250/2004 privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociaţiile şi federaţiile de asociaţii de consumatori a condiţiilor prevăzute de lege pentru recunoaşterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică;

3. H.G. nr. 712/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora;

4. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 306/2008 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc bani de la bugetul de stat;

5. Ordinul Preşedintelui ANPC nr. 353/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc bani de la bugetul de stat;