ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Autorizarea activitatii cu metale pretioase

17-07-2019

   Acte necesare pentru autorizarea activității cu metale prețioase

   Documente necesare vizării anuale a autorizațiilor

Începând din anul 2018 nu se mai percepe taxa de viză anuală

CERERE DE AUTORIZARE ANEXA 1

CERERE DE AUTORIZARE ANEXA 2

 

Legislație specifică

OUG 10/2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România 

Ordin 206/218

Ordin privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali

Ordin 207/2018

Ordin privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ordin 209/2018

Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției metale prețioase, pietre prețioase și Proces Kimberley din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

HG 1856/2006

HG 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute

Ordin 102/2004

Ordin 102/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor acestora

Ordin 214/2011

Ordin 214/2011 privind modelele marcilor de garantie proprie si procedura de stabilire si inregistrare a acestora la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor