ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Prezentare Metale Preţioase, Pietre Pretioase şi Proces Kimberley (DMPPPPK)

13-05-2015
Potrivit prevederilor H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, aceasta are atribuţii în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, domeniu reglementat prin O.U.G nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Competenţele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în materia metalelor preţioase şi pietrelor preţioase, sunt următoarele:
 1. autorizarea operatorilor economici care efectuează operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;
 2. aplicarea Sistemului de Certificare pentru Procesul Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, în calitate de autoritate comunitară;
 3. expertizarea pietrelor preţioase precum şi a altor pietre naturale, fine şi ornamentale, sintetice şi a perlelor libere sau montate în bijuterii,  la solicitarea persoanelor fizice şi a operatorilor economici autorizaţi
 4. analiza şi marcarea obiectelor din metale preţioase;
 5. efectuarea de analize distructive şi nedistructive în cadrul laboratorului de încercări metale preţioase
 6. topirea metalelor preţioase şi analiza lingourilor în cadrul laboratorului de încercări metale preţioase
 7. efectuarea de expertize judiciare şi extrajudiciare ale metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.
 
Toate aceste activităţi se efectuează de către personalul Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley (DMPPPPK) din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în Bucureşti şi alte 20 de puncte de lucru organizate astfel:
Regiunea Muntenia care cuprinde sediul din Bucureşti, str. Fabrica de chibrituri nr. 30, sector 5, unde se află:
 • Laboratorul încercări metale preţioase,
 • Laboratorul pietre preţioase şi Proces Kimberley
 • Compartimentul Autorizare                                                               
 • Compartimentul marcare şi expertizare
precum şi punctele de lucru teritoriale: Argeş, Constanţa şi Prahova;
           Regiunea Ardeal cu punctele de lucru teritoriale: Braşov, Cluj, Harghita,  Maramureş, Mureş, Sibiu;
           Regiunea Banat cu punctele de lucru teritoriale: Arad, Bihor, Dolj, Gorj, Hunedoara, Timiş;
           Regiunea Moldova cu punctele de lucru teritoriale: Bacău, Buzău, Galaţi, Iaşi, Suceava.
 
Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor depune eforturi permanente pentru a se alinia standardelor europene în materie, pentru a putea oferi consumatorilor un nivel de protecţie similar aceluia  oferit de către autorităţile competente din celelalte State Membre, cetăţenilor lor.
Astfel, ca singură instituţie competentă în domeniul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor aplică la nivel naţional prevederile Regulamentul Parlamentului European nr. 2368/2002 de punere în aplicare a sistemului de certificare pentru procesul Kimberley privind comerţul cu diamante brute şi implementează ca “Autoritate Competentă”, cerinţele Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European, transpuse prin O.U.G. nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.
            Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul desemnat din cadrul Direcţiei Generale Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley participă, atât la implementarea Sistemului de Informare a Pieţei Interne (I.M.I.), aplicaţie on-line securizată, care permite autorităţilor naţionale, regionale şi locale să comunice repede şi uşor cu omologii lor din alte state membre, cât şi la implementarea unor mecanisme de cooperare administrative, precum şi crearea unei platforme electronice integrate, denumită Punct de Contact Unic, (P.C.U.) care să permită prestatorilor de servicii din toate statele membre, accesul de la distanţă, la îndeplinirea formalităţilor administrative.
            De asemenea, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este “Autoritate Comunitară” desemnată pentru implementarea Sistemului de Certificare a Procesului Kimberley privind comerţul internaţional cu diamante brute, alături de celelalte 5 autorităţi comunitare existente (Belgia, Bulgaria, Republica Cehia, Germania şi Regatul Unit). România, prin intermediul “Autorităţii desemnate”, raportează trimestrial Comisiei Europeane, activitatea privind importurile şi exporturile de diamante brute.
Printre echipamentele tehnice de ultimă generaţie cu care sunt utilate laboratoarele Direcţiei Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley menţionăm:
 • spectrometru de fluorescenţă cu raze X, cu ajutorul căruia se realizează analize nedistructive de metal preţios pentru obiecte şi bijuterii pentru care analizele distructive sunt neadecvate, pentru lingouri etc;
 • aparat de gravat cu LASER 3D, utilizat pentru marcarea bijuteriilor din metal preţios care nu pot fi marcate mecanic ;
 • presa de marcat electro - mecanică utilizată pentru marcarea seriilor de bijuterii
 • microscop cu cameră foto şi conectare la computer folosit pentru studierea mărcilor şi a bijuteriilor din metale preţioase, pentru depistarea falsurilor, crearea  bazelor de date cu obiecte şi marci false dar şi cu mărcile utilizate de operatorii economici autorizaţi
 • echipamente de testare şi screening diamante pentru Laboratorul de experizare a pietrelor preţioase, cu ajutorul căruia se pot deosebi diamantele naturale de cele sintetice,
 • balanţă microanalitică, de ultimă generaţie, care reprezintă factorul - cheie în stabilirea conţinutului de metal preţios din probe şi în estimarea incertitudinii de măsurare, în cazul analizelor distructive efectuate în Laboratorul de  încercări metale preţioase,
 • balanţe hidrostatice, utilizate la determinarea densităţii specifice şi în acest mod la descoperirea obiectelor din metal preţios contrafăcute, cu umpluturi nepermise sau din metal comun cu strat foarte gros de acoperire din metal preţios.
 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Direcţia Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley   are o strânsă colaborare cu Oficiile de Marcare din Uniunea Europeană şi nu numai, fiind membru cu drepturi depline al Asociaţiei Internaţionale a Oficiilor de Marcare (IAAO) participă la sesiuni comparative inter-laboratoare  şi seminarii pe diferite teme de interes din domeniul metalelor preţioase