ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR

13-05-2015
Certificarea de produs este atestarea, de către un organism de certificare de terţa parte, ca un produs, anume identificat, este conform cu caracteristicile definite într-un document normativ (de referinţa), cu reglementarile legale privind securitatea produselor.
 
  • De ce certificarea conformităţii produselor?
  • De ce certificarea conformităţii produselor LAREX CERT ?
 


DE CE CERTIFICAREA CONFORMITĂTII  PRODUSELOR
 
Serviciile de certificare a conformităţii de tip a produselor, se realizează pe bază de contracte de certificare cu o valabilitate de 2 ani.
Eliberarea documentelor de certificare avand loc în urma efectuării unui audit al sistemului tehnologic, a prelevarii probelor de la locul depozitarii şi a verificării caracteristicilor de calitate la parametrii prevazuţi în specificatiile de calitate ale produselor  şi care pot fi efectuaţi în laboratoarele C.N.I.E.P. - LAREX.
În perioada de valabilitate a documentelor de certificare de tip se vor efectua doua verificari a produselor, la interval de 8 şi respectiv 16 luni de la data eliberării documentelor de certificare. Toate activitaţile legate de certificarea conformitaţii de tip se efectuează numai de C.N.I.E.P. - LAREX.
  
Valoarea unui contract de certificare include taxa de audit şi valoarea analizelor de laborator necesare a fi efectuate pentru verificarea caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice ale produselor supuse certificarii, fapt ce individualizează fiecare contract in funcţie de natura produsului.
In urma acordării certificatului de conformitate de tip, producatorul are dreptul de a inscripţiona pe ambalaje marca « Produs testat LAREX»
 
 
certificatCERTIFICAREA LAREX CARNE.jpgcertificat