ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Prezentare Laborator pentru Analiza Calitatii Vinurilor si Bauturilor Alcoolice

14-05-2015
Laboratorul pentru Analiza Calitatii Vinurilor si Bauturilor Alcoolice, functioneaza ca si compartiment independent în structura Directiei Generale  de Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in conformitate cu H.G. nr.700/2012 modificata de H.G. 878/2014. 
 
Intre anii 1976-2012 laboratorul a functionat in Bucuresti, strada Povernei 19-21,sector 1. Laboratorul a fost autorizat să efectueze analiza si controlul produselor vitivinicole potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii si Industriei Alimentare Nr. 41/1972 privind normele tehnice si alte măsuri pentru aplicarea prevederilor Legii Viei si Vinului.
 
A fost autorizat prin Ordinul nr. 147/1976 pentru efectuarea analizelor la vinurile  pentru export, având specialisti împuterniciţi să semneze documente pentru Piata Comuna.
 
Laboratorul este acreditat RENAR din anul 2005 (Certificat Acreditare  LI 399), este autorizat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale  pe baza Ordinului nr. 277/20.04.2006, in vederea executarii de analize pentru vinuri si alte produse pe baza de must si vin si nominalizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in Ordinul 272/2010 modificat in 2015 pe lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea controlului oficial in sectorul vitivinicol
 
Personalul laboratorului este format din doi chimisti cu vechime de 10 si respectiv 30 ani in domeniul analizei de vin si bauturi alcoolice , cu atestat de degustator expert, membru in Asociatia Degustarorilor Autorizati din Romania (ADAR). 
 
Aparatura Functionala 
 
 • Gaz Cromatograf, pentru determinarea congenerilor volatili din alcool etilic si  bauturi spirtoase;
 • Spectrofotometru UV-VIS, cu dispozitiv pentru masurarea vitezei de reactive pentru determinarea sorbatului de potasiu si efectuarea intensitatii colorante a vinurilor;
 • Instrumentar pentru cromatografie pe hartie pentru urmarirea stadiului  fermentatiei malolactice;
 • Balanta Hidrostatica;
 • Linie oenologica Gibertini formata din : Aparat de distilare, Aparat de antrenare cu Vapori, Titrator oenologic Ouick  cu dispozitiv SO2 Bubble  pentru determinarea dioxidului de Sulf liber  in vinurile rosii si a acidului ascorbic din vinurile albe, bai de apa;
 • Baie de ultrasonare;
 • Instalatii de distilare clasica – determinarea concentratiei alcoolice din tescovina, bere, borhoturi;
 • pH metro;
 • Efectuarea testelor de stabilitate fizico-chimica la vinuri.
 
 
 
 
PORTOFOLIU DE SERVICII
 
 • Efectuarea de analize organoleptice si fizico-chimice conform comenzilor anexate;
 • Acordare de consultanta in legatura cu legislatia in vigoare pentru domeniul vin /bauturi alcoolice;
 • Tratamente pentru conditionarea vinurilor (stabilirea dozelor de agenti de cleire, dioxid de sulf, corectii de aciditate, tratarea vinurilor oxidate)
 
DOVEZI DE COMPETENTA
 
-          Participare periodica la teste de Intercomparare internationale .
-          Participare ca membru in juriul unor concursuri internationale de vin