ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Despre OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 427, in data de 11 iunie 2014

17-11-2015
Contractele privind achizitionarea de produse sau servicii pe internet
 
OUG 34/2014 transpune la nivel national prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor. Incepand cu data de 13 iunie 2014, data de intrare in vigoare a acestei ordonante de urgenta, au fost abrogate mai multe acte normative, unul dintre acestea fiind OG 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.
 
Domeniul de aplicare (art 3)
Ordonanta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de servicii de comunicatii electronice sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului. Ordonanta se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala.
 
Prezenta Ordonanta nu se aplica anumitor contracte, cum ar fi cele:
 • de prestare a unor servicii sociale;
 • avand ca obiect servicii de sanatate furnizate pacientilor de catre cadrele medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea sau furnizarea de medicamente si dispozitive medicale;
 • avand ca obiect jocurile de noroc care implica mizarea pe un pot cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou si tranzactii de tipul pariurilor;
 • referitoare la servicii financiare;
 • pentru crearea, dobandirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;
 • avand ca obiect construirea unor cladiri noi;
 • care intra sub incidenta OG 107/1999 privind achizitionarea de pachete turistice;
 • care intra sub incidenta OUG 14/2011 privind dreptul de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung pentru dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;
 • avand ca obiect furnizarea alimentelor, bauturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate de un profesionist care se deplaseaza frecvent si periodic la locuinta, resedinta sau locul de munca al consumatorului;
 • de prestare a unor servicii de transport de pasageri;
 • incheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
 • incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice prin telefoane publice cu plata, pentru utilizarea acestora sau incheiate pentru utilizarea unor conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestatii, realizata simultan incheierii contractului si nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitarii consumatorului.
 
Contract la distanta (art 2)
Prin cotract la distanta se intelege orice contract incheiat intre un profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat, fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul.
 
Informatii obligatorii (art 6)
Profesionistul trebuie sa informeze consumatorii, intr-un mod clar si inteligibil, inainte de semnarea unui contract la distanta, cel putin cu privire la urmatoarele aspecte:
 • principalele caracteristici ale produselor si serviciilor;
 • identitatea profesionistului, inclusiv denumirea si adresa sa;
 • pretul total al produselor cu toate taxele incluse si modalitatile de plata, livrare, executare, data pana la care profesionistul se angajeaza sa livreze produsele sau sa presteze serviciile, eventual modalitatea de solutionare a reclamatiilor;
 • conditiile, termenele si procedurile de exercitare a dreptului de retragere, in cazul in care este prevazut acest drept, obligatia consumatorului de a achita taxele de returnare in caz de retragere, precum si formularul tipizat de retragere;
 • in cazul in care dreptul de retragere nu este prevazut, informatia conform caruia consumatorul nu va beneficia de un drept de retragere sau circumstantele in care isi pierde dreptul de retragere;
 • acolo unde este cazul, orice interoperabilitate relevanta a continutului digital cu componentele hardware si software de care profesionistul are cunostinta;
 • mentiuni cu privire la garantiile legale;
 • durata de valabilitate a contractului;
 • conditiile de incetare a contractului;
 • eventuale proceduri de prelungire automata.
Alte obligatii ale profesionistului la incheierea contractelor la distanta (art 8)
Profesionistul transmite informatiile obligatorii sau pune la dispozitia consumatorului aceste informatii intr-un mod adecvat mijlocului de comunicare la distanta utilizat.
 
Profesionistul se asigura ca, atunci cand un contract ce urmeaza sa fie incheiat prin mijloace electronice obliga consumatorul sa plateasca, consumatorul constientizeaza / recunoaste ca urmeaza o plata directa. Mai mult, daca inainte de a face comanda este necesar sa se activeze un buton, butonul este etichetat vizibil cu mentiunea “comanda ce implica o obligatie de plata”.
Prevederea mai sus mentionata elimina costurile-capcana si optiunile predefinite care, pana acum, ar fi trebuit deselectate de catre consumator pentru a nu plati un serviciu nesolicitat.
 
Profesionistul indica pe site-ul comercial detinut, in mod clar si lizibil, cel mai tarziu la inceputul procesului de formulare a comenzii, daca se aplica vreo restrictie in ceea ce priveste livrarea si mijloacele de plata acceptate.
 
Profesionistul solicita consumatorului sa faca o cerere expresa atunci cand acesta doreste ca prestarea serviciului ce urmeaza sa fie achizitionat sa inceapa in timpul perioadei de retragere de 14 zile.
 
Contractul se considera incheiat in momentul in care profesionistul a transmis consumatorului, pe un suport durabil, confirmarea comenzii transmisa de consumator.
 
Sarcina probei privind indeplinirea cerintelor in materie de informare revine profesionistului (art. 5).
 
Dreptul de retragere (art 9)
In cazul contractelor incheiate la distanta, fata de legea anterior in vigoare, operatorul economic / profesionistul este obligat sa asigure consumatorului dreptul de retragere care poate fi exercitat intr-un interval de 14 zile.
 
Omisiunea operatorului economic de a furniza consumatorului dreptul de retragere prelungeste perioada de retragere cu pana la 12 luni, calculate de la sfarsitul perioadei initiale de retragere de 14 zile.
Exercitarea dreptului de retragere trebuie sa fie exprimat neechivoc de catre consumator, cu informarea profesionistului. Profesionistul pune la dispozitia consumatorului (in format electronic) optiunile corespunzatoare:
 
 • formular de retragere (modelul de formular este in partea B din Anexa);
 • orice alta declaratie neechivoca in care consumatorul isi exprima decizia de retragere din contract.
 
Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere dintr-un contract revine consumatorului (art 10).
 
In situatia exercitarii dreptului de retragere, profesionistul are obligatia de a rambursa consumatorului toate sumele primite, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat cu privire la decizia de retragere.( art 13, alin (1))
 
Sunt exceptate de la dreptul de retragere in ceea ce priveste contractele la distanta urmatoarele (art 16)
 
 • contractele de prestari servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat la cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul de retragere in acest caz ;
 • furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara ;
 • furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile cerute de consumator ;
 • furnizarea de produse susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;
 • furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii lor, inseparabil amestecate cu alte asemenea elemente;
 • furnizarea de bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de piata;
 • contractele in cazul carora consumatorul a solicitat in mod special profesionistului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere;
 • furnizarea de inregistrari video sau audio sigilate sau programe informatice (software) sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;
 • contracte incheiate in cadrul unor licitatii;
 • prestarea de sevicii de cazare, pentru alt scop decat cel rezidential, transport de marfuri, inchiriere de masini, catering sau servicii privind activitatile de agrement, in cazul in care contractul prevede o data sau o perioada de executare specifica;
 • furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat la cunostinta de faptul ca isi pierde dreptul de retragere.
 
Sanctiuni (art 28)
Nerespectarea de catre profesionist a dispozitiilor noii legi poate atrage aplicarea unor amenzi de pana la 5.000 de lei, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor fiind de competenta Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (pentru contractele de servicii de comunicatii electronice incheiate de furnizori cu consumatorii).
 
 
Comisia Europeana a pus la dispozitia consumatorilor:
Consumer Rights: 10 ways the new EU Consumer Rights Directive will give people stronger rights when they shop online
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-450_en.htm?locale=en