ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Ordinul nr. 401/2015 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul ANPC

07-01-2016
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - ANPC - Ordin nr. 401/2015 din 08 decembrie 2015
 
Ordinul nr. 401/2015 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor 
 
În vigoare de la 06 ianuarie 2016
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 06 ianuarie 2016. Nu există modificări până la 07 ianuarie 2016.
 
În temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare, 
 
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin. 
 
Art. 1. -   Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 445/2009 privind informaţiile de interes public ce pot fi comunicate şi informaţiile exceptate de la comunicare, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, se abrogă. 
Art. 2. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
     
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Marcel Bogdan Pandelică
 
 
    Bucureşti, 8 decembrie 2015. 
    Nr. 401.