ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Solicitare informatii. Legislatie

03-10-2018


Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001)

Persoana responsabilă: Comisar superior Carmen Cucu
E-mail: cabinet@anpc.ro
Telefon: 021/307.67.72

Responsabili Legea 544/2001- Comisariate Regionale pentru Protecţia Consumatorilor 
1. CRPC Regiunea Nord-Est (Iasi)- comisar Pintilie Octavian 0232278233/Email: crpciasi@anpc.ro
2. CRPC Regiunea Bucurest-Ilfov – consilier juridic Panait Cristina Irina 0213106378/ Email: bucurestiilfov@anpc.ro
3. CRPC Regiunea Nord-Vest (Cluj)- comisar Rus Lucian-Teodor 0264431367/ Email: crpccluj@anpc.ro
4. CRPC Regiunea Sud-Est (Galati)- comisar Boldeanu Cristiana
 0336802016/ Email: crpcgalati@anpc.ro
5. CRPC Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova)- comisar Dragoescu Valentin 0251533118/ Email: crpcdolj@anpc.ro
6. CRPC Regiunea Sud-Muntenia (Ploiesti)- consilier juridic Daniela Oprea 0248/222.960/ Email: crpcprahova@anpc.ro
7. CRPC Regiunea Vest Timis- comisar Băleanu Daniela 0236422001/ Email: crpctimis@anpc.ro
8. CRPC Regiunea Centru Brasov- consilier juridic Iobb Dorin 0268413951/ Email: crpcbrasov@anpc.ro


Formulare tip

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
  2. Formular reclamație refuz: Model
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: ModelLegislație:

1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001actualizate in urma modificarilor din luna iulie 2016

3. ORDIN privind aprobarea listei informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, a listei  informațiilor de interes public comunicate la cerere, a listei cuprinzând categoriile de documente elaborate și/sau gestionate, potrivit legii precum și modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Documente utile

  1. Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model de cerere
  2. Formular reclamație refuz: Model
  3. Formular reclamanție neprimire informații în termenul legal: Model

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Rapoarte de evaluare a implementarii Legii 544

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2017

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2016

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2015

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2014

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2013

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2012

Raport de evaluare a implementarii Legii 544 in anul 2011