ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Comisia Europeană a lansat o Consultare publică online, care are drept scop colectarea opiniilor părţilor interesate ȋn procesul de evaluare a 7 Directive din domeniul protecţiei consumatorilor (Fitness Check of EU consumer and marketing law).

01-06-2016
Comisia Europeană a lansat o Consultare publică online, care are drept scop colectarea opiniilor părţilor interesate ȋn procesul de evaluare a 7 Directive din domeniul protecţiei consumatorilor (Fitness Check of EU consumer and marketing law).  Evaluarea trebuie să lămurească dacă aceste acte normative sunt, ȋn continuare, adecvate scopului pentru au fost create sau necesită modificări.
Directivele evaluate sunt:
  1. Directiva 93/13/EEC privind clauze abuzive ȋn contracte;
  2. Directiva 1999/44/EC privind garanţiile;
  3. Directiva 2005/29/EC privind practicile comerciale incorecte;
  4. Directiva 98/6/EC privind indicarea preţului;
  5. Directiva 2006/114/EC privind publicitatea comparativă şi ȋnşelătoare;
  6. Directiva 2009/22/EC privind acţiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor;
  7. Directiva 2011/83/EU privind drepturile consumatorilor.
Perioada de consultare: 12 mai - 2 septembrie 2016.
Pot participa la consultare: cetăţenii, organizaţiile şi autorităţile publice.
Pentru detalii, accesaţi: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/consumer-marketing/opinion/160502_en.htm