ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar nonbancar - SAL-Fin

20-09-2016
    Consumatorii de produse financiare nonbancare (asigurari, pensii private, piata de capital) se pot adresa Entității de soluționare a litigiilor din domeniul financiar nonbancar - SAL-Fin, pentru soluționarea alternativa a disputelor.

    Prin consumator se înțelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activității sale profesionale.

    Comerciantul sau profesionistul cu care un consumator este într-un litigiu poate fi orice persoană fizică sau juridică, publică ori privată care acţionează în cadrul activităţii sale în sectoarele pieței financiare nonbancare, respectiv asigurări-reasigurări, piața de capital și pensiile private.

    Consumatorii se pot adresa Secretariatului tehnic al SAL-Fin care asigură informarea părților și acordă suport consumatorilor pentru completarea cererilor de soluționare a litigiilor.

    Cererile se pot transmite pe email: office@salfin.ro iar relații suplimentare se pot solicita la tel verde 0800 825 627.

    Pagina web: www.salfin.ro      |      GHID SALFIN


fg