ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

Clarificări privind condiţiile de informare a consumatorilor în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 183/2016

06-12-2016
Unități de comercializare cu amănuntul în vrac a produselor alimentare

Pâine, produse de panificaţie și produse de patiserie
La locul de comercializare pe etichetă, afiş alături de informaţiile privind denumirea produsului, ingredientele alergene, preţul de comercializare, preţul pe unitatea de măsură şi după caz , data durabilităţii minimale se înscrie în mod vizibil  sintagma “ din produs congelat”. În cazul în care numărul de produse din această categorie este mare şi spaţiul nu permite înscrierea acestei informaţii se pot face trimiteri vizibile în imediata apropiere a locului de vânzare la un afiș indicator care conține această informație.

Carne , peşte
Se aplica prevederile anexei  VI din Regulamentul (UE) nr.1169/2011
ANEXA VI
2. În cazul unor produse alimentare care au fost congelate înainte de vânzare și care sunt vândute decongelate, denumirea produsului alimentar este însoțită de mențiunea „decongelat”.
 
Unități de restaurație colective
În cazul meniurilor livrate congelate, care se decongelează la locul de servire, situaţia se încadrează în prevederile anexei VI din Regulamentul (UE) nr.1169/2011 iar denumirea va fi însoţită de menţiunea “ decongelat”.
În cazul componentelor /ingredientelor care au fost supuse procesului de decongelare, informarea se face prin intermediul meniului sau a listei meniu în care sunt menționate ingredientele componente prin inscrierea mențiunii “produs decongelat” imediat după denumirea ingredientului respectiv sau, funcție de spaţiu, prin trimiteri vizibile la locul unde se găsește această informaţie în meniu.