ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

CONDITIILE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA INTERMEDIARII DE CREDITE INCEPAND CU DATA DE 21 MARTIE 2017

03-03-2017
Incepand cu data de 21 martie 2017, isi pot desfasura activitatea intermediarii de credite care indeplinesc conditiile de mai jos
 
I. Conform OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, incepand cu data de 21 martie 2017 isi pot continua activitatea de intermediere de credite doar intermediarii persoane fizice autorizate sau persoane juridice care indeplinesc o serie de conditii, dintre care amintim:
 
 • Detinerea unei asigurari de raspundere civila profesionala care acopera teritoriile in care ofera servicii sau o alta garantie comparabila pentru raspunderea care decurge din neglijenta profesionala.
Suma minima a asigurarii de raspundere profesională sau a garantiei comparabile pe care intermediarii de credit trebuie sa o detina este:
 1. 460 000 EUR pentru fiecare solicitare de daune individuala;
 2. in total, 750 000 EUR pe an calendaristic pentru toate solicitarile de daune.
In cazul intermediarilor de credite legati, prevazuti la art. 3 pct. 7 lit. a) din OUG nr. 52/2016, o astfel de asigurare sau garantie comparabila poate fi furnizata de creditorul in numele caruia acestia actioneaza in mod exclusiv; 
 
 • Cerintele minime in materie de cunostinte si competente pentru personalul creditorilor, al intermediarilor de credite si al reprezentantilor desemnati trebuie sa includa: 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la produsele de credit si la serviciile accesorii oferite in mod obisnuit cu acestea; 
- cunostinte adecvate privind legislatia din domeniul contractelor de credit pentru consumatori, inclusiv din domeniul protectiei consumatorilor; 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la procesul de achizitionare de bunuri imobile si intelegerea acestuia; 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la evaluarea garantiilor; 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la organizarea si functionarea registrelor funciare; 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la piata din statul membru relevant; 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la standardele de etica in afaceri; 
- cunostinte corespunzatoare cu privire la procesul de evaluare a bonitatii consumatorilor sau, dupa caz, competente in evaluarea bonitatii consumatorilor; 
- un nivel corespunzator de competente in domeniile financiar si economic. 
Nivelul corespunzator de cunostinte si competente se stabileste pe baza: calificarilor profesionale, de exemplu, diplome, certificate, formari profesionale, teste de competente; sau  experientei profesionale, care poate fi definita ca un numar minim de ani de munca in domenii ce tin de elaborarea, distribuirea sau intermedierea de produse de credit. 
 
II. Pana la data de 21 martie 2017, intermediarii de credite trebuie sa se asigure ca au transmis urmatoarele documente:
 
- Certificatul de inregistrare – in copie certificata, conform cu originalul;
- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului cu datele societatii – in copie certificata, conform cu originalul;
- Certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice – in copie certificata, conform cu originalul;
- In cazul societatior comerciale, actul constitutiv – in copie certificata, conform cu originalul;
- Precizari cu privire la calitatea de intermediar de credite legat sau nelegat, precum si daca se ofera sau nu servicii de consiliere;  
- In cazul societatior comerciale, numele persoanelor care fac parte din conducerea societatii comerciale care sunt responsabile de activitatea de intermediere;  
- Dovada asigurarii de raspundere civila profesionala care acoperă teritoriile în care ofera servicii sau a unei alte garantiii comparabile pentru raspunderea care decurge din neglijenta profesionala. Suma minima a asigurarii de raspundere profesionala sau a garantiei comparabile pe care intermediarii de credit trebuie sa o detina este:
 • 460 000 EUR pentru fiecare solicitare de daune individuala;
 • in total, 750 000 EUR pe an calendaristic pentru toate solicitarile de daune.
In cazul intermediarilor de credite legati prevazuti la art. 3 pct. 7 lit. a) din OUG nr. 52/2016, o astfel de asigurare sau garantie comparabila poate fi furnizata de creditorul in numele caruia acestia actioneaza in mod exclusiv; 
- In cazul societatilor comerciale, cazierul judiciar pentru acţionarii, administratorii, persoanele din conducere, declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii comerciale ca personalul care interactioneaza cu clientii nu are cazier judiciar;
- Cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate, dupa caz;
- Declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii comerciale ca nu a fost deschisa procedura insolventei persoanei fizice pentru actionarii, administratorii, persoanele din conducere, respectiv pentru personalul care interactionează cu clientii;
- Declaratie pe proprie raspundere a persoanei fizice autorizate că nu a fost deschisa procedura insolventei persoanei fizice;
- Curriculum vitae pentru pentru actionarii, administratorii, persoanele din conducere din care sa rezulte ca acestia detin:
 • cunostinte corespunzatoare cu privire la produsele de credit in sensul art. 2 din OUG nr.52/2016 si la serviciile accesorii oferite in mod obisnuit cu acestea; 
 • cunostinte adecvate privind legislatia din domeniul contractelor de credit pentru consumatori, inclusiv din domeniul protectiei consumatorilor; 
 • cunoştinte corespunzatoare cu privire la procesul de achizitionare de bunuri imobile si intelegerea acestuia; 
 • cunostinte corespunzatoare cu privire la evaluarea garantiilor; 
 • cunostinte corespunzatoare cu privire la organizarea si functionarea registrelor funciare; 
 • cunostinte corespunzatoare cu privire la piata din statul membru relevant; 
 • cunostinte corespunzatoare cu privire la standardele de etica in afaceri; 
 • cunostinte corespunzatoare cu privire la procesul de evaluare a bonitatii consumatorilor sau, dupa caz, competente in evaluarea bonitatii consumatorilor; 
 • un nivel corespunzator de competente in domeniile financiar si economic. 
- Declaratie pe proprie raspundere a administratorului societatii comerciale ca personalul care interactioneaza cu clientii detine cunostintele prevazute la pct. 13;
- In cazul persoanei fizice autorizate, curriculum vitae din care sa rezulte ca aceasta detine cunostintele prevazute la pct. 13;
- In cazul societatior comerciale, declaratie pe proprie raspundere a administratorului/administratorilor potrivit careia remunerarea si motivarea personalului nu depinde exclusiv de realizarea unor obiective privind contractele de credit incheiate si nici nu este raportată exclusiv la sumele aferente contractelor,  documentul intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare si motivare a personalului semnat de administratorul/administratorii societatii comerciale si de persoanele din conducerea acesteia responsabile cu gestionarea resurselor umane;
- In cazul societatior comerciale, contractul colectiv de munca, atunci cand sunt indeplinite conditiile referitoare la numarul de angajati pentru incheierea acestuia, potrivit Codului Muncii;
- In cazul intermediarilor de credite care ofera servicii de consiliere, procedurile interne privind prestarea serviciilor de consiliere, care sa cuprinda inclusiv: criteriile de identificare a riscurilor, modalitatile prin care se aduc la indeplinire cerintele prevazute la art. 93-99 din OUG nr. 52/2016 referitoare la normele de conduita pentru acordarea de credite consumatorilor si pe cele de la art. 86-92 din OUG nr. 52/2016 referitoare la cerintele in materie de cunostinte si competente ale personalului. 
 
Documentele menționate vor fi transmise cu posta sau depuse la sediul Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod postal 011865, sector 1, Bucuresti.