[gtranslate]

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 22.12.2021

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 22.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă), iar interviul într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
Consilier gr. I A – 1 post – Direcția Generală Laboratoare Larex - Compartiment Proceduri

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:

Model cerere inscriere concurs
Nota de informare GDPR
OPIS documente inscriere la concurs

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut