Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 28.07.2022, ora 11.00

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 28.07.2022, ora 11.00

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 28.07.2022, ora 11.00 (proba scrisă), iar interviul într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:

Consilier gradul IA – 1 post – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană – Serviciul Produse și Servicii Nealimentare

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut