GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată unor posturi contractuale vacante de execuție cu durată normală a timpului de muncă de 8 ore pe zi, 40 ore pe săptămână, în data de 24 februarie 2023 (proba scrisă) – ora 10.00, iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, sector 1 și pe pagina de internet a autorităţii, în conformitate
cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru următoarele posturi:

Referent debutant – 1 post – A.N.P.C. – D.M.P. – Compartimentul Facturare, Gestionare:
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat,
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – nu este necesară.

Consilier debutant – 1 post – A.N.P.C. – D.M.P. – Compartimentul Logistică:
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă,
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – nu este necesară.

Consilier juridic gr. IA – 2 post – D.M.P. – Compartimentul Autorizare
Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în
domeniu juridic;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale – minimum 6 ani și 6 luni.

Sari la conținut