ANPC

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

GUVERNUL ROMANIEI
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU
PROTECTIA CONSUMATORULUI

Telefonul consumatorilor
0219551

LAREX

Înfiinţat în anul 1954 ca laborator al Oficiului de Control al Mărfurilor, LAREX s-a dezvoltat permanent, devenind în anul 1990 Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor.
 
CNIEP-LAREX este o instituţie publică finanţată integral din fonduri extrabugetare, în subordinea Autorităţii Naţionale  pentru Protecţia Consumatorilor.
 
CNIEP-LAREX, în calitate de organism neutru notificat prin Hotarare de Guvern, desfăşoară activităţi de încercări, expertiză şi certificarea conformităţii produselor.
 
Laboratorul are implementat un sistem de management al calităţii întocmit în conformitate cu cerintele ISO 9001  şi este in curs de acreditare RENAR (organism naţional de acreditare, recunoscut pe plan european şi internaţional) conform SR EN ISO/CEI 17025:2005. 
 

Bucuresti : Sos. Vitan-Barzesti nr. 11 B ; Cod postal : 042122 / C.I.F. RO389308 Tel. 021.334.78.65, 004 / Fax : 021.334.51.42 / Mobil : 0722.558.433 E-mail : office@larex.ro / Web : www.larex.ro

C.N.I.E.P LAREX VĂ OFERĂ


o gamă largă de încercări standardizate pentru produse agroalimentare, petroliere, anorganice, textile, ambalaje şi materiale pentru ambalat; posibilitatea de a verifica parametrii de calitate ai produselor pe care le comercializaţi sau fabricaţi, inclusiv acei parametri care pot afecta sănătatea sau chiar viata consumatorilor; rigurozitatea unui laborator ce efectuează... citeste tot

PREZENTAREA MARCII C.N.I.E.P LAREX


Marca LAREX este înregistrată din 1975 la Oficiul de Stat pentru Invenţii si Mărci şi la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale şi Serviciilor de la Geneva. C.N.I.E.P LAREX acordă în baza unui regulament aprobat, marca de testare “LAREX” care poate fi aplicată pe produsele pe care le-a test... citeste tot

CERTIFICAREA CONFORMITĂŢII PRODUSELOR


Certificarea de produs este atestarea, de către un organism de certificare de terţa parte, ca un produs, anume identificat, este conform cu caracteristicile definite într-un document normativ (de referinţa), cu reglementarile legale privind securitatea produselor. De ce certificarea conformităţii produselor? De ce certificarea conformităţii produselor LAREX CERT ? D... citeste tot

LA CE ESTE UTILA CERTIFICAREA PRODUSELOR PENTRU CONSUMATORI


furnizează dovezi privind siguranţa şi securitatea produsului. dă garanţii asupra verdicităţi caracteristicilor calitative declarate de producător pe eticheta de comercializare. arată preocuparea producătorului pentru calitate şi uşurează alegerea. creşte încrederea în marca fabricii. ... citeste tot

LA CE ESTE UTILA CERTIFICAREA PRODUSELOR PENTRU PRODUCĂTORI/DISTRIBUITORI


Deosebeşte produsele propii faţă de produsele concurenţei; Contribuie la realizarea unui sistem care să-l ajute în menţinerea şi îmbunătăţirea controlului asupra calităţi şi securităţii produselor; Confirmă eforturile depuse de firmă în favoarea calităţii; Dă credibilitate în promovarea propiei mărci; Creşte rentabilitatea printr... citeste tot

LA CE ESTE UTILA CERTIFICAREA PRODUSELOR PENTRU COMERCIANT


Creşte rentabilitatea printr-o mai buna valorificare a produselor. Dă încredere într-o calitate constantă a produselor. Pregăteşte premizele pentru o mai bună calitate a produselor comercializate. ... citeste tot

DE CE CERTIFICAREA CONFORMITATII PRODUSELOR LAREX CERT


Schema de certificare LAREX CERT include: evaluarea şi supravegherea sistemului calităţii furnizorului; supravegherea producţiei; inspecţia eşantioanelor prelevate din stocul aflat la furnizor sau de pe piaţă; verficarea prin analize de laborator a parametrilor de calitate prezenţi în documentaţia de referinţă ai produsului; analiza dosarului de certificare de... citeste tot