[gtranslate]

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea București -Ilfov organizează concurs, în data de 16 august 2022 (proba scrisă) – ora 10.00,

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea București - Ilfov organizează concurs, în data de 16 august 2022 (proba scrisă) – ora 10.00 iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, pentru următoarele funcții publice de conducere vacante:

 șef birou grad II –CPCMB - Biroul de control și supraveghere piață prestări servicii alimentație publică - ID 435559
șef birou grad II –CJPC Ilfov - Biroul de control și supraveghere piață - ID 537266

Anunt sediu si site 15.07.2022 conducere

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut