GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Brașov), organizează la sediul instituției din localitatea Brașov, str.Al.I.Cuza nr.12, concurs de recrutare, în data de 14 iunie 2023, ora 1100 – proba scrisă, iar interviul va fi susținut într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, dată care va fi anunțată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul din Brașov, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.12, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– Comisar, clasa I, grad superior, CJPC HARGHITA – 572002
– Comisar, clasa I, grad superior, CJPC HARGHITA – 572001
– Comisar, clasa I, grad superior, CJPC ALBA – 369855
– Comisar, clasa I, grad superior, CJPC ALBA – 571881
– Comisar, clasa I, grad superior, CJPC COVASNA – 571883
– Comisar, clasa I, grad superior, CJPC SIBIU – 369847

Perioada de depunere a dosarelor 05.05.2023 – 24.05.2023
Condiții de participare
Condiții specifice pentru ocuparea posturilor
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
– vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani

Sari la conținut