Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași) organizează concurs în data 22.08.2022 – ora 10

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iași) organizează concurs în data 22.08.2022 - ora 10 (proba scrisă), în conformitate cu prevederile art. 618, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, în vederea ocupării următoarelor
funcții publice de execuție vacante:

- consilier juridic clasa I, grad profesional superior din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumarorilor Regiunea Nord-Est (Iași) - aferent C.J.P.C. Suceava

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut