Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj organizează concurs în data de 06 IULIE 2022

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj organizează concurs în data de 06 IULIE 2022 ( proba scrisă)- ora 10, iar interviul va fi susţinut într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise,dată care va fi anunţată odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă,la sediul din Cluj Napoca,strada Năvodari nr,2.Concursul este organizat conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2021 privind privind unele măsuri la nivelul administraţiei publice, OUG nr.109/2021 privind echivalarea funcțiilor publice cu funcțiile publice generale, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Comisariatul Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord Vest Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de executie vacante de;
- comisar clasa I, grad profesional superior/CJPC Sălaj-1post
(ID 537243)
- comisar clasa I,grad profesional superior/CJPC Cluj -1 post(ID 369733)
- comisar clasa I,grad profesional superior/CJPC Bihor-2 posturi ( ID
389688 si ID 389691)
- consilier achizitii publice clasa I,grad profesional superior-CRPC RNV
Cluj-Compartimentul Economic si Resurse Umane/1post ( ID 547495)

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut