GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Consiliul Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Consiliul Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor la nivel central este organizat în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, scopul acestuia fiind acela de a asigura cadrul informațional şi organizatoric necesar stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor, dar și corelării acţiunilor cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în acest domeniu. 

Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor la nivel central funcționează în baza HG nr. 251/1994 și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare (Regulament de organizare si functionare Consiliu consultativ.)

Componența consiliului este stabilită prin Ordinul Președintelui ANPC nr. 493/14 iunie 2022, instituțiile/organizațiile reprezentate fiind:

Președinte: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Vicepreședinte: Federația Asociațiilor de Consumatori

Membri:

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
 • Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
 • Direcția Generală Antifraudă Fiscală
 • Inspectoratul General al Poliției Române
 • Autoritatea Vamală Română – Cristian Andrei Pârvu
 • Asociația de Standardizare din România
 • Biroul Român de Metrologie Legală
 • Ministerul Sănătății
 • Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
 • Inspectoratul de Stat în Construcții – Petru Octavian Maria, Director Direcția Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizări Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier;
 • Registrul Auto Român
 • Romalimenta
 • Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți RUCODEM
 • Confederația Patronală Concordia
 • Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România
 • Asociația Parakletos
 • Asociația Pro Consumatori
 • Asociația Infocons
 • Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare
 • Asociatia Consumers United/Consumatorii Uniți
 • Asociatia CREDERE pentru Informarea, Consilierea și Educarea Consumatorilor
 • Liga Asociațiilor de Proprietari „Habitat”
 • Asociația de Cooperare Antifraudă în Domeniul Asigurărilor
 • Asociația Păgubiților RCA.

Secretar: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Conducerea operativă a Consiliului consultativ pentru protecția consumatorilor este asigurată de biroul de coordonare, care are următoarea componență:

Președinte: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Vicepreședinte: Federația Asociațiilor de Consumatori

Membri:

 • Direcția Generală Antifraudă Fiscală
 • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
 • Asociația Parakletos
 • Romalimenta

Secretar: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut