Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

Consiliul Consultativ pentru Protectia Consumatorilor

Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor la nivel central este organizat în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, scopul acestuia fiind acela de a asigura cadrul informațional şi organizatoric necesar stabilirii şi aplicării politicii de protecţie a consumatorilor, dar și corelării acţiunilor cu cele ale organizaţiilor neguvernamentale cu atribuţii în acest domeniu.

Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor la nivel central funcționează în baza HG nr. 251/1994, modificată prin HG nr.1219/2023 și a Regulamentului propriu de organizare și funcționare : REGULAMENT

Componența consiliului este stabilită prin Ordinul Președintelui ANPC nr. 83/08.02.2024, instituțiile/organizațiile reprezentate fiind:


Președinte: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Vicepreședinte: Federația Asociațiilor de ConsumatoriMembri:

Ministerul Sănătății

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Direcția Generală Antifraudă Fiscală

Inspectoratul General al Poliției Române

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități

Autoritatea Vamală Română

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Asociația de Standardizare din România

Biroul Român de Metrologie Legală

Inspectoratul de Stat în Construcții

Registrul Auto Român

Confederația Patronală Concordia

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

Asociatia Consumers United/Consumatorii Uniți

Asociația Confeuropa Consumatori

Asociația pentru Consilierea Consumatorilor de Servicii Financiare ”ARD”

Liga Asociatiilor de Proprietari „Habitat”

Asociația Păgubiților RCA

Secretar: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Conducerea operativă a Consiliului consultativ pentru protecția consumatorilor este asigurată de Biroul de coordonare, care are următoarea componență:

Președinte: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Vicepreședinte: Federația Asociațiilor de Consumatori

Membri:

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Asociatia Confeuropa Consumatori

Confederația Patronală Concordia

Secretar: Autoritatea Națională pentru Protecția ConsumatorilorBulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut