GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

DGL Larex

În structura Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în subordinea Direcției Generale Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană funcţionează, conform HG 275/29.03.2023, Direcţia Laboratoare Larex (DL Larex) care include Laborator Produse Alimentare (Secția Microbiologie, Secția Agroalimentare, Secția pentru Analiza Calității Vinurilor și Băuturilor Alcoolice), Laborator Instrumental, Laborator Produse Nealimentare (Secția Textile, Secția Petroliere). DL Larex îndeplineşte următoarele atribuţii, conform HG 700 /2012 actualizată în 21.01.2019:

  • Execută încercări necesare obţinerii licenţelor de fabricaţie pentru produsele alimentare;
  • Execută expertize în vederea rezolvării problemelor de încadrare vamală, a stabilirii parametrilor calitativi şi de securitate pentru produsele ce urmează a fi valorificate prin direcţiile generale ale finanţelor publice, a caracterizării produselor ce constituie obiectul unor anchete ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Afacerilor Interne sau altor instituţii, precum şi expertize în cazurile de litigiu privind parametrii produselor;
  • Efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, încercări şi certificări ale produselor fabricate în ţară sau importate, în condiţiile convenite între părţi, pe bază de tarife;
  • Efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, studii şi încercări privind materialele de ambalat şi ambalarea produselor, precum şi pentru alte tipuri de produse care vin în contact cu alimentele, pe bază de tarife;
  • În baza datelor proprii privind produsele ce pot afecta viaţa, sănătatea consumatorilor sau mediul înconjurător, propune reglementări cu privire la limitele valorilor admisibile ale parametrilor acestor produse.

Încercările sunt efectuate pe bază de tarife aprobate conform Ordinului nr. 311 din 13 iulie 2020.

În cadrul laboratoarelor din Direcția Laboratoare Larex, se pot efectua:

  • încercări fizico-chimice în domeniul produselor alimentare, materialelor textile, hârtiei, cartonului, ambalajelor, materialelor ce intră în contact cu alimentele, apă, vin, băuturi alcoolice, bere, oțet prin metode gravimetrice, volumetrice, butirometrice, spectrometrice cu absorbţie moleculară, electrochimice, refractrometrice, potenţiometrice, polarimetrice, cromatografie de lichide, cromatografie în fază gazoasă, spectrometrie de absorbție atomică;
  • încercări fizico-chimice și instrumentale în domeniul produselor alimentare;
  • încercări microbiologice în domeniul produselor alimentare, apă, teste de sanitație.
Sari la conținut