GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Rezultatul probei interviu la concursul organizat în data de 28.07.2022, ora 11:00
(proba scrisă), iar interviul într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data
susținerii probei scrise, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie din cadrul
A.N.P.C. – Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană –
Serviciul Produse și Servicii Nealimentare – 1 post

Rezultatul probei interviu sediu+site

Sari la conținut