GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Legislație Prestări Servicii

 

Pachete de servicii turistice

 1. Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 2. Ordinul nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice 
 3. Ordinul nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism 
 4. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 5. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

Servicii de cazare turistică

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 4. Ordinul nr. 203/2002 privind preschimbarea certificatelor de clasificare şi/sau a licenţelor de turism 
 5. Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
 6. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun 
 7. Hotărârea nr. 805/2001 privind unele măsuri de informare asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la turismul neorganizat 
 8. Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice 
 9. Hotărârea nr. 306/2001 privind practicarea de către agenţii economici din turism şi de către instituţiile de cultură de tarife şi taxe nediscriminatorii pentru turiştii şi vizitatorii români
 10. Ordinul nr. 327/2002 privind dezinsecţia şi deratizarea structurilor de primire turistice în staţiunile de pe litoral
 11. Ordinul nr. 354/2001 privind unele măsuri de reducere a poluării fonice în staţiunile turistice din zona litoralului Mării Negre şi în celelalte staţiuni balneoclimatice 

Servicii imobiliare

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori

 
Servicii de transport aerian civil

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Ordonanţa nr. 29/1997 privind Codul aerian civil 
 3. Hotărârea nr. 1912/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileşte reguli comune privind compensarea şi asistenţa acordate pasagerilor în cazul refuzului la îmbarcare şi al anulării sau întârzierii zborurilor şi care abrogă Regulamentul (CEE) nr. 295/91
 4. Hotărârea nr. 927/2007 pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE

Servicii financiare

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 3. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea 
 4. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori 
 5. Ordonanţa nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
 6. Decizia nr. 105/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidenţă de tipul birourilor de credit 
 7. Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 
Schimb valutar

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Ordinul nr. 632/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar 

Servicii de asigurare și resigurare

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori 
 4. Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

Servicii de igienă personală

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 4. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 
 5. Ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare corporală 
 6. Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

Contracte în afara spațiilor comerciale

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Contracte la distanță

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Servicii publice poștale

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Ordonanţă nr. 31/2002 privind Conservatorul de timbre
 4. Decizia nr. 88/2004 privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

Spălătorii auto

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Spălătorii chimice

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.

Ștranduri, bazine, piscine

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei 

Servicii de agrement

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Hotărârea nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice
 4. Hotărârea nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic
 5. Hotărârea nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement 
 6. Ordinul nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripţiei tehnice PT R 19-2002, ediţia 1, Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi instalaţiile montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii şi spaţiilor de joacă

 
Contracte de proprietate imobiliară în regim de indiviziune pe timp limitat (timesharing)

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb
 5. Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Vânzări de soldare

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţăHotărârea nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

Servicii de alimentare cu apă și de canalizare

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 3. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 4. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 5. Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 6. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 7. Hotărârea nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile 
 8. Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Comerț electronic

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 3. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
 4. Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic
 5. Hotărârea nr. 1308/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic 
 6. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 7. Ordinul nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor
 8. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică
 9. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Contorizare energie termică

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 3. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 4. Hotărârea nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare
 5. Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 6. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006
 7. Hotărârea nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 9. Ordinul nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

Servicii publice de furnizare a energiei electrice

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 4. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 5. Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006
 6. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
 7. Ordinul nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
 8. Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice 
 9. Hotărârea nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice 
 10. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 11. Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
 12. Legea locuinţei nr. 114/1996
 13. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 14. Hotărârea nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 15. Hotărârea nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică 
 16. Ordinul nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică
 17. Hotărârea nr. 1254/2005 privind stabilirea nivelului preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde
 18. Ordinul nr. 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice 
 19. Ordinul nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominium

Servicii de iluminat public

1.     Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
2.     Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
3.     Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
4.     Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
5.     Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public

Servicii de salubrizare

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 4. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 5. Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

Servicii de furnizare energie electrică

 1. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 2. Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
 3. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
 4. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 5. Hotărârea nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi de gaze naturale 
 6. Ordinul nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali 

 

Servicii de transport pe mare și pe căi navigabile interioare

 1. Hotărârea nr. 1061/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004

Comunicate de Presă

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aderat la Rețeaua Internațională pentru Protecția Consumatorului și Aplicarea Legii (ICPEN) pentru întărirea cooperării la nivel internațional

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aderat la Rețeaua Internațională pentru Protecția Consumatorului și Aplicarea Legii (ICPEN) pentru întărirea cooperării la nivel internațional

“Cooperarea internațională câștigă importanță datorită globalizării și digitalizării economiei. Numărul consumatorilor afectați de fraude și escrocherii online este mult mai mare decât în formele tradiționale de comerț. Pentru a crea un mediu în care consumatorii să...

Sari la conținut