GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Legislație Specifică

 

SAL

Privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

Al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum)

A Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, pp. 63-79)

Privind organizarea şi funcţionarea structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

DMP

Privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Ordonanță de urgență a Guvernului privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România, republicată

Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

Ordin privind condițiile și procedurile de autorizare a operatorilor economici naționali pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, vizarea anuală a autorizației pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase, eliberată de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, completarea acesteia cu operațiuni, renunțarea la efectuarea de operațiuni și eliberarea de duplicate ale autorizației pentru desfășurarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase

Ordin privind situațiile în care se pot dispune suspendarea și retragerea autorizației pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pentru operatorii economici autorizați, respectiv procedura de reautorizare, precum și situațiile în care se poate dispune interzicerea efectuării de operațiuni cu metale prețioase și pietre prețioase pe teritoriul României de către operatorii economici din statele membre ale Uniunii Europene di Spațiul Economic European și Turcia

Ordin privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare și modelul documentului emis de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în urma notificării, precum și aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și Turcia

Ordin privind procedura de stabilire și înregistrare a mărcilor de responsabilitate la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, pentru operatorii economici naționali

Ordin privind aprobarea modelelor mărcilor de stat ce urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Ordin privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

Ordin privind Procedurile de analiză și marcare a metalelor prețioase

 

INSOLVENȚA PF

Privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

Privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice din 09.06.2017

DPSFBN

OG nr. 21/1992
Privind protecţia consumatorilor, republicatã 2, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 363/2007
Privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 193/2000
Privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori,

OG nr. 2/2001

Privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

OG nr. 27/2002

Privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare

OG nr. 85/2004

Privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, republicată 1, cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 632/2009

Privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar

OG nr. 113/2009
Privind serviciile de plată, cu modificările şi completările ulterioare

Ordonanţa urgenţă nr. 34/2014

Privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

OG nr. 50/2010

Privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările şi completările ulterioare

OG nr. 52/2016
Privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile

Legea nr. 209/2019

Privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative

Legea nr. 210/2019

Privind activitatea de emitere de monedă electronică

 

Sari la conținut