GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Listă Entități

LISTA ENTITAȚILOR CARE DESFAȘOARĂ ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANȚE
                               CARE FIGUREAZĂ ÎN EVIDENȚA ANPC

 

Nr. crtDENUMIRE ENTITATE
CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANŢE
1AGIO Wierzytelnosci  Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentată de SC KI DEBTSERVICE SRL
2SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
3SC ASSET RECOVERY DEBTS SRL
4SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL
5SC B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
6SC CEE COLLECT ROMANIA SRL
7SC COFACE ROMANIA INSURANCE SERVICES SRL
8SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
9SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
10SC CYCLE EUROPEAN SRL
11SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
Radiată
12SC ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
13               EOS CREDIT FUNDING DAC reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
14EOS CREDIT FUNDING BL DAC reprezentată de SC EOS NEXT SERVICES SRL
15SC EOS NEXT SERVICES SRL
16SC EOS KSI ROMANIA SRL
17SC FIRE CREDIT SRL
18SC GETBACK RECOVERY SRL
19GLASRO HOLDINGS LIMITED reprezentată de SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
20SC IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL
21SC INTEGRAL COLLECTION SRL
22INTRUM DEBT FINANCE AG ( fostă INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG)  reprezentată de SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
23INVESTCAPITAL  LTD (denumită anterior INVESTCAPITAL MALTA LTD) reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
24SC KIRIARCHOS NET SRL
25SC KI DEBTSERVICE SRL
26SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
27KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA reprezentată de SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
28SC KRUK ROMANIA SRL
29KRUK S.A. reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
30SC MBA FINANCE MANAGEMENT SRL
31SC MELLON ROMANIA SA
32SC MILLENNIUM ASSISTANCE SRL
33SC OTP FACTORING SRL
34OTP FAKTORING ZRT reprezentată de SC OTP FACTORING SRL
35PROSPEROCAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
36SC RECOVERY SOLUTIONS SRL
37SC RE COLLECTION SRL
38SECAPITAL SaRL  reprezentată de SC KRUK ROMANIA SRL
39SC SUPORT COLECT SRL
40SVEA EKONOMI CYPRUS reprezentată de SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
41SC INTRUM ROMANIA SA ( fostă SC TOP FACTORING SA)
42                        SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL          
Radiată
43ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA reprezentată de VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL
44SC VM ASSET MANAGEMENT SRL
45NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
46NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
47EOS INVESTMENT RO Gmb H reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
48EOS International Beteiligungs-VerwaltunggsgesesellschaftmbH reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
49EOS FINANCE GmbH reprezentată de SC EOS KSI ROMANIA SRL
50CREDIT  PLUS  (GULF)  LTD  reprezentată de  SC  COLECTARE  RECUPERARE CREANTE CRC SRL
51SC NOVUS  ASSET  MANAGEMENT  SRL
52SC SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT SA
53SC  OPTIMA  ASSET  MANAGEMENT  SA
54SC  DONAU FAKTORING SRL
55FRANKFURTER  INKASSO Gesellschaft  mbH  reprezentată de EOS KSI ROMÂNIA SRL
56APS  DELTA  SA reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A
57SC CAMPEADOR INVEST SRL
58RESOLUTE ASSET MANAGEMENT ROMANIA SRL ( fostă SC  RESOLUTE  LAR  ROMÂNIA  SA )
59SC  KONA  CAPITAL MANAGEMENT  SA
60VERALTIS ASSET MANAGEMENT SRL
61CREDITHELP ORG SRL
62APS  Alpha  a.s.  (fosta  APS  Fund  Alpha  uzavreny investicnifond  a.s )  reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
63APS  Beta  a.s.   reprezentată de APS CONSUMER FINANCE IFN S.A.
64                                                         APS REO ROSEMARY S.A.
65APS  Recovery  a.s  ( fostă APS Holding a.s )  reprezentată  de  APS  CONSUMER FINANCE IFN S.A.
66Asset Management Company S.p.a ( fosta Societa Per La Gestione Di Attivita – SGA  S.p.A   reprezentată  de  SC FIRE CREDIT SRL
67Agency  for  Control  of  Outstandings  Debts  SRL
68DDM DEBT ROMANIA  SRL
69TEO ACTIVE S.R.L.
70SERAGHIS  LOAN MANAGEMENT LTD  reprezentată  de  APS CONSUMER        FINANCE IFN S.A.
71INTEGRAL CASH BACK SRL
72DDM  INVEST  XX  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
Radiată
73DDM  INVEST  III  AG  reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
74DDM  INVEST  I  AG   reprezentată  de  DDM  DEBT  ROMÂNIA  SRL
Radiată
75                                          GERI.RO  EAST  SRL
76  KREDYT INKASO I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FunduszInwestycyjny Zamkniety reprezentată de  KREDYT  INKASO  INVESTMENTS  RO  SA
77                                   Wine Solutions Network SRL
78                                 Peer House Communication  SRL
79                                              Mecon SRL
80                              SC BID EXPERT COLLECT SRL
81                                     WORK  FINANCE SRL
82       INTRUM  CUSTOMER  SERVICES  BUCHAREST  SRL
83                                  CLARET  RECOVERY  SRL
84       Centrul de Asistenţă şi Recuperare Despăgubiri şi Daune SRL
85                                     AXFINA ROMANIA SRL
86                EURO GES.C.CREDIT MANAGEMENT SRL
87                              DIVERS  EXPERTCONT  SRL
88                              LEGAL  DEBTS  RECOVER  SRL
89B- SQUARED INVESTMENTS  S.a.r.l  reprezentată  de  VERALTIS  ASSET  MANAGEMENT SRL
90APS ZETA SA reprezentata de APS CONSUMER FINANCE IFN SA