GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Rezultatele finale la concursului organizat în data de 31.05.2022 (proba scrisă) și (proba interviu) pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul A.N.P.C. după cum urmează:
 REFERET GR. I – 1 post – DIRECȚIA DE INSOLVENȚĂ A PERSOANELOR FIZICE- SERVICIUL INSOLVENȚĂ( APARAT CENTRAL)
Având în vedere prevederile Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rezultat final concurs ANPC 31.05.2022.

Sari la conținut