Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Rezultatul concursului organizat în data de 24.05.2022 (proba scrisă) și în data de 30.05.2022 (proba interviu) pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul A.N.P.C.

Rezultat la concursul organizat în data de 24.05.2022 (proba scrisă) și în data de 30.05.2022 (proba interviu) pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante din cadrul A.N.P.C. după cum urmează:
 Consilier gr. II- 1 post -Comartiment Relații cu Publicul, Comunicare și Mass Media
 Consilier gr. IA – 1 post - Direcția Metale Prețioase – Serviciul Marcare Expertizare- locația Iași
Având în vedere prevederile Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Rezultat final concurs ANPC 10.12.2021

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut