Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

SPSAN

Serviciul produse și servicii alimentare (SPSA) și Serviciul produse și servicii nealimentare (SPSN)

Serviciul produse și servicii alimentare (SPSA) și Serviciul produse și servicii nealimentare (SPSN) fac parte din Direcția Generală de Supraveghere Piață și Armonizare Europeană.

SPSA și SPSN, participă la elaborarea de strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul specific de activitate.

Comisarii SPSA și SPSN emit propuneri de reglementare, de modificare a actelor normative din domeniul de competenţă.

Tot în cadrul celor două servicii se analizează propunerile de modificare legislativă de reglementare, primite în domeniu.

Comisarii SPSA și SPSN elaborează programe de activitate, tematici de control, rapoarte sinteză și asigură supravegherea activităţii pieţei de produse și prestări servicii alimentare și nealimentare legat de afectarea intereselor consumatorilor.

Cele două servicii desfăşoară activitate de sprijin, îndrumare, verificare şi evaluare a activităţii comisarilor din cadrul Comisariatelor Regionale pentru Protecţia Consumatorilor.

De asemenea, SPSA și SPSN primesc informaţiile prin Sistemul Rapid de Alertă Alimente şi Furaje (produse alimentare) și Rapex (produse nealimentare) şi coordonează, în acest sens, activitatea de control în cadrul A.N.P.C. iar în cazul domeniului alimentar, raportează concluziile controalelor desfăşurate şi măsurile dispuse instituţiei coordonatoare.

Totodată, comisarii SPSA și SPSN oferă consultanță de specialitate operatorilor economici, în domeniul protecției consumatorilor, ca urmare a solicitării acestora.

Operatorii economici pot obține consultanță de specialitate în domeniul protecției consumatorilor

Pentru ce întrebări voi primi consiliere?

  • Întrebări privind clarificarea unor aspecte legate de etichetarea produselor alimentare și nealimentare;
  • Întrebări vizând clarificarea unor aspecte legate de aplicarea legislației privind protecția consumatorilor;

Ce documente trebuie să prezint și sub ce formă?

  • Solicitarea de consiliere va trebui să fie formulată în scris. Nu se admit solicitări de consiliere prin telefon, ele trebuie să existe pe un suport durabil, pentru a putea primi un număr de înregistrare de la Registratura ANPC și a fi transmise spre analiză și soluționare compartimentului competent.
  • Solicitările de consiliere vor conține datele operatorului economic care formulează cererea (denumirea firmei, adresa de contact ,nume, prenume reprezentant legal, etc.) și vor fi însoțite de copii ale documentelor justificative, după caz; (spre exemplu: machetele etichetelor produselor alimentare/nealimentare, ș.a.);

Unde pot depune o solicitare de consiliere?

Solicitările de consiliere se poate depune:

  • Direct la Registratutura ANPC – sediul central din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București;
  • Prin poștă – la sediul central din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București; cod poștal: 011867
  • Prin poștă electronică – la adresa de e-mail: cabinet@anpc.ro


Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut