Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

[weglot_switcher]

SPSF

Serviciul produse și servicii financiare face parte din cadrul Direcția Produse și servicii financiare bancare și nebancare și are următoarele ca atribuții:

Identificarea clauzelor abuzive din contractele încheiate între operatorii economici şi consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2000 şi fundamentează legal punctul de vedere al interpretării clauzelor respective.

  • Controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la produsele şi serviciile destinate populaţiei din aria de produse și servicii financiare, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora și se asigură de punerea în executare a hotărârilor favorabile consumatorilor, în baza delegațiilor emise de autoritate.
  • Oferă consiliere și sprijin operatorilor economici în vederea desfățurării activității acestora.
  • Coordonează activitatea de supraveghere şi consiliere pe piaţă desfăşurată de Comisariatele Regionale din teritoriu cu privire la asigurarea calităţii produselor şi serviciilor din aria sa de competență
  • Propune modalităţi de informare a consumatorilor pe baza constatărilor din acţiunile de supraveghere efectuate de Comisariatele Regionale şi A.N.P.C.

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut