GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

SPSF

Serviciul produse și servicii financiare face parte din cadrul Direcția Produse și servicii financiare bancare și nebancare și are următoarele ca atribuții:

Identificarea clauzelor abuzive din contractele încheiate între operatorii economici şi consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2000 şi fundamentează legal punctul de vedere al interpretării clauzelor respective.

  • Controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la produsele şi serviciile destinate populaţiei din aria de produse și servicii financiare, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora și se asigură de punerea în executare a hotărârilor favorabile consumatorilor, în baza delegațiilor emise de autoritate.
  • Oferă consiliere și sprijin operatorilor economici în vederea desfățurării activității acestora.
  • Coordonează activitatea de supraveghere şi consiliere pe piaţă desfăşurată de Comisariatele Regionale din teritoriu cu privire la asigurarea calităţii produselor şi serviciilor din aria sa de competență
  • Propune modalităţi de informare a consumatorilor pe baza constatărilor din acţiunile de supraveghere efectuate de Comisariatele Regionale şi A.N.P.C.

Serviciul produse și servicii financiare face parte din cadrul Direcția Produse și servicii financiare bancare și nebancare și are următoarele ca atribuții :

Identificarea clauzelor abuzive din contractele încheiate între operatorii economici şi consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2000 şi fundamentează legal punctul de vedere al interpretării clauzelor respective.

– Controlează respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia consumatorilor, referitoare la produsele şi serviciile destinate populaţiei din aria de produse și servicii financiare, precum şi la apărarea drepturilor legitime şi a intereselor economice ale acestora și se asigură de punerea în executare a hotărârilor favorabile consumatorilor, în baza delegațiilor emise de autoritate.

– Oferă consiliere și sprijin operatorilor economici în vederea desfățurării activității acestora.
– Coordonează activitatea de supraveghere şi consiliere pe piaţă desfăşurată de Comisariatele Regionale din teritoriu cu privire la asigurarea calităţii produselor şi serviciilor din aria sa de competență
– Propune modalităţi de informare a consumatorilor pe baza constatărilor din acţiunile de supraveghere efectuate de Comisariatele Regionale şi A.N.P.C.

Sari la conținut