GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Transparență Decizională 

 

Transparență Decizională

În temeiul art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și în conformitate cu prevederile art. 15 alin (2) din HG nr. 561/2009, autorităţile publice iniţiatoare transmit către Secretariatul General al Guvernului, în format electronic/PDF, proiectele de documente de politici publice şi de acte normative supuse concomitent consultării preliminare interinstituționale cât și consultării publice.

 

LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2023/988 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind siguranța generală a produselor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei (UE) 2020/1828 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 87/357/CEE a Consiliului.

Consultare, transmitere propuneri și observații în perioada03.07.2024 – 12.07.2024 Observațiile și propunerile se pot comunica la adresa secretariat@anpc.ro EXPUNERE DE MOTIVE si proiect Lege

Citește mai mult

Ordinului pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea interinstituțională încheiat între Consiliul Concurenței, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Ordinului pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea interinstituțională încheiat între Consiliul Concurenței, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Consultare, transmitere propuneri si observatii in...

Citește mai mult

Ordinul privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei Laboratoare Larex din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

Ordinul privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei Laboratoare Larex din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate Afisare astazi, 22.03.2024....

Citește mai mult

Ordin privind informarea consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar, în legătură cu comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, anexat.

Ordin privind informarea consumatorilor vulnerabili dinpunct de vedere financiar, în legătură cu comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază, anexat Afisare astazi,...

Citește mai mult

Ordinul privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției Metale Prețioase, Pietre Prețioase și proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

Ordinul privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției Metale Prețioase, Pietre Prețioase și proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice...

Citește mai mult

Proiect de Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Proiect de Hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor Propuneri si observatii se pot transmite in perioada 04.12.2023 – 14.12.2023 la adresa de...

Citește mai mult

Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a modelului și conținutului formularului ”Proces-verbal de custodie” și a formularului ”Proces-verbal de încetare totală sau parțială a indisponibilizării și de restituire totală sau parțială a bunurilor indisponibilizate”.

Ordin privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” destinat utilizării în activitatea de control a persoanelor împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția...

Citește mai mult

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun imobil – teren, din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul privat al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun imobil – teren, din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul privat al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Consultare, transmitere propuneri si observatii in perioada...

Citește mai mult

Ordin informarea consumatorilor care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, de către operatorii economici, în legătură cu accesul acestora la serviciile de transport public de persoane, în clădiri, în stații și în orice altă situație persoanele în cauză au nevoie de suport

Ordin privind informarea consumatorilor care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități, de către operatorii economici, în legătură cu accesul acestora la serviciile de transport public de persoane, în clădiri, în stații și în orice altă situație...

Citește mai mult

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare

Proiectul de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare Consultare, transmitere propuneri si...

Citește mai mult

Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor

Hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 251/1994 privind stabilirea componenţei, a atribuţiilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru protecţia consumatorilor Afisare 02.05.2023...

Citește mai mult

Ordinul nr. 205/18.04.2023  privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei Metale Preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

Ordinul nr. 205/18.04.2023  privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei Metale Preţioase din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate Consultare ,...

Citește mai mult

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare Perioada de consultare 10.02.2023 – 20.02.2023 la cabinet@anpc.ro Anexa...

Citește mai mult

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a Consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor

Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 449/2022 privind unele măsuri de informare a Consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor.  Având în vedere prevederile:  art. 7, art. 19,...

Citește mai mult

Ordin nr. 745/07.11.2022 de stabilire a perioadei de desemnare reprezentanți funcționari publici în vederea constituirii Comisiei paritare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Ordin nr. 745/07.11.2022 de stabilire a perioadei de desemnare reprezentanți funcționari publici în vederea constituirii Comisiei paritare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 302/2022 pentru...

Citește mai mult

ORDIN privind stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura și instrucțiunile de completare a evidenței deținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

ORDIN privind stabilirea datelor cuprinse în cazierul comercial, procedura și instrucțiunile de completare a evidenței deținute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Având în vedere prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2022 pentru...

Citește mai mult

ORDIN pentru aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilire și aplicare a sancțiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

ORDIN pentru aprobarea Procedurii de lucru pentru stabilire și aplicare a sancțiunilor prevăzute la art. IV din Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor Având în vedere prevederile...

Citește mai mult
Sari la conținut