GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Transport Naval

 

Transport Naval

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a fost desemnată prin HG 1061/2013 organism național responsabil pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare.

Regulamentul se referă la pasagerii care călătoresc folosind serviciile de transport de pasageri care pleacă sau sosesc într-un port din Uniunea Europeană (UE), precum și la croazierele al căror port de îmbarcare se află în UE. Pentru mai multe detalii vă prezentăm: Regulamentul nr.1177/2010, HG 1061/2013, precum și o sinteză a Regulamentului

Drepturile Pasagerilor

Regulamentul stabilește normele privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și vizeaza nediscriminarea pasagerilor în ceea ce privește condițiile de transport oferite de operatorii de transport, nediscriminarea și asistența pentru persoanele cu dizabilități și persoanele cu mobilitate redusă, drepturile pasagerilor în cazuri de anulare sau întarziere, informațiile minime care trebuie furnizate pasagerilor, soluționarea plangerilor și normele generale de asigurare a aplicării Regulamentului.

Comunicate de Presă