GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR

DGL Larex

În structura Autorităţii, în subordinea Preşedintelui ANPC funcţionează Direcţia Generală Laboratoare Larex (DGL Larex), care include laboratoarele preluate de la Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor «Larex», Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice şi Laboratorul pietre preţioase, proces Kimberley şi încercări metale preţioase.
DGL Larex îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

  • Execută încercări necesare obţinerii licenţelor de fabricaţie pentru produsele alimentare;
  • Execută expertize în vederea rezolvării problemelor de încadrare vamală, a stabilirii parametrilor calitativi şi de securitate pentru produsele ce urmează a fi valorificate prin direcţiile generale ale finanţelor publice, a caracterizării produselor ce constituie obiectul unor anchete ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ministerului Afacerilor Interne sau altor instituţii, precum şi expertize în cazurile de litigiu privind parametrii produselor;
  • Efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, încercări şi certificări ale produselor fabricate în ţară sau importate, în condiţiile convenite între părţi, pe bază de tarife;
  • Efectuează, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, studii şi încercări privind materialele de ambalat şi ambalarea produselor, precum şi pentru alte tipuri de produse care vin în contact cu alimentele, pe bază de tarife;
  • În baza datelor proprii privind produsele ce pot afecta viaţa, sănătatea consumatorilor sau mediul înconjurător, propune reglementări cu privire la limitele valorilor admisibile ale parametrilor acestor produse.

Efectuează o gamă largă de încercări/expertize pentru produse alimentare şi nonalimentare tarifate conform Ordinului nr. 311 din 13 iulie 2020 privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei generale laboratoare Larex din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate.

Componenta preventivă a procesului de certificare vine în sprijinul antreprenorilor şi  managerilor prin stabilirea acţiunilor corective şi preventive în scopul eliminării neconformităţilor prin supravegheri periodice ale produselor/ serviciilor certificate.
Printre efectele certificării pot fi menţionate: posibilitatea unui control intern rapid şi eficient, reducerea pierderilor financiare, informarea prestatorului/ producătorului asupra prevederilor legale, îmbunătăţirea continuă a calităţii produsului/ serviciului.
LAREX CERT are la baza activității sale următoarele principii: imparțialitate; competență profesională a personalului implicat; confidenţialitate deplină asupra tuturor informațiilor și datelor furnizate; transparență şi acces la informații; capacitate de răspuns la apeluri și reclamații.

 

DGL LAREX prin LAREX CERT, în urma evaluării conformității produselor/ serviciilor, acordă licența de utilizare a mărcii de certificare și certificat de conformitate, pentru fiecare produs/ serviciu certificat, documente care dau dreptul titularului de certificare de a utiliza o marcă de certificare.

Certificarea produselor/ serviciilor generează creşterea încrederii consumatorilor în calitate, asigură transparenţa în faţa consumatorilor şi autorităţilor şi are o componentă de prevenţie prin identificarea şi eliminarea cauzelor care au generat neconformităţi.


Certificarea conformităţii produselor asigură faptul că produsul ce urmează a fi introdus pe piaţă îndeplineşte cerinţele specificate în reglementările legale şi oferă încredere părţilor interesate (consumatori, autorităţi, clienţi/distribuitori/producători) cu privire la conformitatea produselor cu cerinţele specificate (de exemplu performanţe, sănătate, siguranţă, protecţia mediului, etc.).

Certificarea conformității serviciilor asigură îmbunatățirea continuă a calității serviciilor, determină identificarea punctelor slabe din lanțul de prestare al serviciilor, transparența procesului  de prestare a serviciilor, utilizarea eficientă a resurselor şi a personalului.

 

Sari la conținut