GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
GUVERNUL ROMÂNIEI
AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Telefonul consumatorului
0219551

Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) derulează proiectul Reducerea poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri în domeniul protecției consumatorilor  Cod SIPOCA 743/MySmis 2014 – 130054.

Obiectivul general al proiectului este acela de a reduce povara administrativă pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri în domeniul protecției consumatorilor, prin implementarea unui sistem informatic integrat care să permită gestionarea uniformă și coerentă a informațiilor din cadrul instituției solicitante. 

Proiectul adresează obiectivul specific POCA OS 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică, ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP, respectiv obiectivul

tematic nr. ·11 Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice și își propune să consolideze capacitatea administrativă a ANPC de a susține o economie modernă și competitivă, abordând provocarea 5 Administrația si guvernarea și provocarea 2 Oamenii și societatea din Acordul de Parteneriat al României.

Proiectul răspunde priorității de investiții 11i Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și in eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferari și a bunei guvernanțe.

Proiectul asigură îndeplinirea obiectivelor specifice ale axei prioritare 2 introducerea de sisteme si standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, prin susținerea unui management performant, cresterea transparenței, eticii și integrității la nivelul ANPC.

Implementarea proiectului presupune 2 etape principale: una premergătoare, de concepere a softului necesar gestionării fluxului de informații și documente din cadrul instituției și, ulterior, cea de instruire a unui număr de 85 de angajați (15 de la centru și 70 din întreaga țară) care să gestioneze și să folosească în mod activ interfața softului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

  1. Povara administrativă redusă pentru cetățeni și mediul de afaceri
  2. Optimizarea proceselor operaționale, în cadrul ANPC, în scopul reducerii poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri. Rezultatul prevede dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat.
  3. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice centrale îmbunătățite, pentru susținerea măsurilor/acțiunilor din cadrul acestui obiectiv specific
  4. Îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor personalului ANPC pentru înțelegerea abordării pe procese și implementarea măsurilor de simplificare implementate prin proiect, precum și pentru utilizarea sistemului informatic dezvoltat prin proiect.
  5. Soluție e-petiție / module AI pentru analiza petițiilor / modul GIS vizualizare
  6. Asigură interacțiunea bidirecțională cu cetățeanul și alte organizări și convine mecanisme inteligente, proactive de informare și livrare de conținut, de interes acestora, în baza subiectelor sau problemelor de interes.
  7. Permite petenților depunerea de petiții Online prin completarea unor formulare electronice structurate, iar personalului procesarea acestora și redactarea răspunsului.
  8. Permite adăugarea de metadate cu scopul de a avea informații suplimentare în procesul de raportare, analiza de risc social și pregătirea recomandărilor.
  9. Platforma asigură petenților o zonă specială în care să poată consulta istoricul petițiilor depuse, precum și starea acestora.
  10. Sistemul oferă acces prin Modulul Clusterizare / data processing la o listă de petiții si articole stocate de sistem, similare cu problema sesizată de aceștia spre informare.

Valoarea adăugată a proiectului va consta în:
• creşterea eficienţei în gestionarea proceselor interne de lucru, în cadrul ANPC;
• creşterea productivităţii individuale a salariaţilor;
• diminuarea costurilor operaţionale;
• îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor;
• optimizarea proceselor de interacțiune cu mediul de afaceri;
• creşterea performanţelor instituţionale.

Proiectul propus asigură operaţionalizarea măsurilor de reducere a birocraţiei pentru mediul de afaceri prevăzute în Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020 prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru simplificarea procedurilor pentru mediul de afaceri.

Durata de implementare a proiectului este de 30 de luni, începând de la data semnării contractului, pe 21 decembrie 2020

Bugetul alocat este de 14.840.000 lei, din care 12.465.600lei – finanțare CE (84% din valoare) și 2.374.400 lei – finanțare Bugetul de Stat (16% din valoare). Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

Sari la conținut