Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs de promovare

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor organizează concurs de promovare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. IV, alin. 2, lit. a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de conducere vacante:
- Comisar șef adjunct, Serviciul Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor Sector 1, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București – Ilfov ID post 573504
- Comisar șef adjunct, Serviciul Cjpc Ilfov, Comisariatul Regional Pentru Protecția Consumatorilor Regiunea București-Ilfov - ID post 419432

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut