Tariful către acest număr de apel va fi considerat apel cu tarif normal conform rețelei și tipului de abonament al inițiatorului

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 10.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și data 16.12.2021 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante din cadrul DMP

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor organizează concurs în data de 10.12.2021, ora 10.00 (proba scrisă) și data 16.12.2021 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii contractuale vacante, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 ani și 6 luni.

" Avînd în vedere prevederile H.G . nr .1130/2021, accesul candidațiilor în cadrul instituției, pentru susținerea probelor aferente concursului aflat în desfășurare, se va  face în baza prezentării unui  :

Certificat digital european COVID-19,
Rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- CoV-2,  nu mai vechi de 72 de ore ,
Rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 , nu mai vechi de 48 de ore."

Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, București

Program: Luni – Joi: 08:00 – 16:30 | Vineri: 08:00 – 14:00


Copyright © 2023 | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Sari la conținut